Alle baten en lasten van legesverordening moeten duidelijk zijn

0

Gemeenten moeten desgevraagd een uitputtende onderbouwing geven van de lasten en baten van de lokale legesverordening. Dat is deze week nog eens onderstreept door een uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Leges zijn vergoedingen voor een bij de gemeente aangevraagde dienst, die voor de aanvrager een individueel voordeel opleveren. Bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of bouwvergunning. De kosten hiervan mogen op basis van de Gemeentewet niet hoger zijn dan geraamde opbrengsten, wat ook wel opbrengstlimiet wordt genoemd.

Maasdriel op de vingers getikt

De rechtbank tikte de gemeente Maasdriel op de vingers omdat de Legesverordening 2016 op verzoek onvoldoende werd onderbouwd.

De zaak draait om een nota leges van 455 euro. De gemeente zou ten onrechte geen volledige raming van de baten en lasten van de leges hebben verstrekt. De rechtbank geeft de eiser daarin gelijk, waarbij eerdere jurisprudentie wordt gevolgd.

‘Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat de opbrengstlimiet moet worden beoordeeld naar het totaal van de geraamde opbrengsten en lasten van de in een legesverordening geregelde diensten,’ zo vermeldt de uitspraak.

Inzicht in hele legesverordening

De gemeente had alleen inzicht gegeven in de kosten en baten van de bouwleges, en heeft daarmee ‘niet voldaan aan haar verplichting om op verzoek van een belanghebbende inzicht te bieden in de ramingen voor de hele legesverordening’.

De legesverordening wordt daarom beoordeeld als ‘in strijd is met de opbrengstlimiet en dus onverbindend jegens eiser’.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden