Kwaliteit WOZ-taxaties overal goed genoeg

0

Alle gemeenten hebben dit jaar groen licht gekregen van de Waarderingskamer om de WOZ-waarden bekend te maken. Ook de zeventien gemeenten met een ‘onvoldoende‘ voor de naleving van de wet. De kwaliteit van de taxaties zou overal toereikend zijn.

Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Snel van Financiën op Kamervragen. De WOZ-waarde is de grondslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb) en andere heffingen. Bij de zeventien gemeenten met een onvoldoende, waaronder Amsterdam, moet de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ‘op onderdelen verbeterd worden’. Zij staan onder verscherpt toezicht. ‘Circa tien’ gemeenten kregen pas toestemming voor het uitsturen van de beschikkingen na een herhalingsonderzoek.

‘Veel meer aspecten’

Een plek op het strafbankje van de Waarderingskamer verhindert dus niet dat de WOZ-waarden aan bewoners en bedrijven bekendgemaakt mogen worden. Maar belastingplichtigen kunnen er volgens Snel op vertrouwen dat bekendmaking niet plaatsvindt als ‘de kwaliteit van de WOZ-taxaties bij een gemeente onvoldoende is’. Bij het algemene oordeel over de naleving van de wet spelen ‘veel meer aspecten’ een rol dan alleen de taxatiekwaliteit, aldus Snel.

De betreffende gemeenten scoren bijvoorbeeld een onvoldoende op het bijhouden van de registratie van objectkenmerken. Juist die kenmerken zijn evenwel van invloed op de waardebepaling. Amsterdam kon bijvoorbeeld niet aantonen dat de gemeente de kenmerken van het onroerend goed ‘met enige frequentie’ controleert. Waardevermeerdering of -vermindering die geen ‘administratief signaal’ oplevert door bijvoorbeeld een vergunningprocedure, blijft hierdoor gemakkelijk onopgemerkt.

Duidelijkheid geven?

Volgens de Waarderingskamer mogen tekortkomingen die de kwaliteit van de taxaties beïnvloeden ‘geen structureel karakter hebben’. Als dat wel het geval is, dan mag er écht geen beschikking de deur uit. De VVD-Kamerleden die aan de bel trokken, stelden dat gemeenten met een onvoldoende hierover ‘meer duidelijkheid moeten geven aan de mensen’. Snel wijst erop dat de rapporten per gemeente openbaar zijn op de site van de Waarderingskamer. Verder is de gemeenteraad ‘primair aan zet’ als het om informeren gaat.

Naast een blinde vlek voor objectkenmerken kampen slecht presterende gemeenten bijvoorbeeld met achterstanden bij het afhandelen van bezwaarschriften of het verzenden van beschikkingen. ‘Verder beoordeelt de Waarderingskamer ook of WOZ-gegevens tijdig en juist beschikbaar komen voor waterschappen en Belastingdienst,’ aldus Snel.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden