Btw-compensatie voor de sport verruimd

0

Gemeenten kunnen btw-compensatie aanvragen voor ‘gelieerde’ exploitanten van sportaccommodaties. De bestaande specifieke uitkering op dit gebied wordt daarmee verruimd. Aanvragen kunnen bovendien een maand langer, tot eind mei, worden ingediend.

Dat hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Sport en Gemeenten bekendgemaakt. De belangenbehartigers bereikten overeenstemming met minister Bruins (Sport). De afspraken moeten een einde maken aan de onrust die ontstond nadat het kabinet vorig jaar zomer maatregelen aankondigde. Volgens deskundigen kwamen deze hard aan bij lokale overheden en sportorganisaties.

Vrijstelling nadelig

Met ingang van dit jaar zijn bijna alle activiteiten op het gebied van sport vrijgesteld van btw. Dat lijkt misschien mooi, maar in de praktijk pakte de btw-plicht juist voordelig uit, doordat hierdoor ook de mogelijkheid op aftrek van omzetbelasting ontstaat. Het kabinet stelde daar twee compenserende regelingen tegenover: één voor gemeenten, en één voor sportorganisaties.

‘De vrees bestond dat de subsidie met name voor sportbedrijven en -fondsen niet toereikend zijn voor de exploitatielasten. Die kunnen bijvoorbeeld bij zwembaden hoog oplopen,’ zegt VNG-specialist Arnold Kloeke. ‘Dat zou ook een groot nadeel voor gemeenten betekenen. Want een zwembad dat maar net zijn broek kan ophouden, zou naar verwachting al snel bij de gemeente aankloppen als het in moeilijkheden komt te verkeren.’

Nadeel compenseren

Het overleg leidde ertoe dat de Specifieke uitkering sport (Spuk) voor gemeenten wordt verruimd. ‘Gemeenten kunnen het nadeel van sportbedrijven compenseren binnen de Spuk,’ zegt Kloeke. Een logisch gevolg lijkt te zijn dat het beroep op de Spuk zal toenemen en de aanvragen voor de andere regeling juist teruglopen. Dit leidt mogelijk tot een schuif in de budgetten. ‘Tekorten bij de Spuk kunnen worden aangevuld met overschotten bij de subsidie,’ aldus Kloeke.

Het ministerie heeft steeds gezegd dat de wijziging, noodzakelijk door Europese rechtspraak, ‘budgettair neutraal’ tot stand kan komen, dus zonder extra kosten voor de partijen die het aangaat. Het Rijk zou 240 miljoen euro extra btw innen maar dit bedrag ook als compensatie terug laten vloeien. Kloeke: ‘Daar houden we het kabinet aan. We zullen aan de bel trekken als het toch anders loopt.’

Nieuwe deadline

De deadline voor Spuk-aanvragen voor 2019 werd eerder al uitgesteld van afgelopen december tot eind april. Nu de laatste knopen zijn doorgehakt, komt daar dus nog een maand bovenop. Deze aankondiging wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd de Staatscourant. Bij de Dienst uitvoering subsidies van het ministerie van VWS is meer informatie te vinden.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden