Gemeenschap van goederen binnen een dag verwerken

0

Partners die willen trouwen in algehele gemeenschap van goederen, moeten dat voortaan tot één werkdag voor de huwelijksvoltrekking kunnen doorgeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft een conceptwetsvoorstel daartoe gepubliceerd, zoals afgesproken in het regeerakkoord. De wetswijziging vloeit voort uit het feit dat mensen sinds 1 januari van dit jaar automatisch trouwen in een beperkte gemeenschap van goederen. Ze delen daardoor niet meer automatisch alle bezittingen en schulden. Partners die nog wél in volledige gemeenschap van goederen willen trouwen, moeten in de nieuwe situatie naar de notaris. Het kabinet vindt dat echter te duur en ingewikkeld.

Zo eenvoudig mogelijk

De ambtenaar van de burgerlijke stand krijgt een ‘bijzondere administratiefunctie’ met het oog op de nieuwe taak, zo staat in het voorstel. Daarbij wordt gewerkt met standaardformulieren die op papier of elektronisch kunnen worden ingediend. ‘Leidend beginsel in dit wetsvoorstel is om de keuze voor de algehele gemeenschap voor mensen zo eenvoudig mogelijk te maken en tegelijk het beslag op de ambtenaar van de burgerlijke stand zo beperkt mogelijk te houden,’ schrijft Dekker.

Dat de verklaring tot uiterlijk één werkdag voor het huwelijk kan worden ingediend, beargumenteert Dekker als volgt: ‘Dit biedt de aanstaande huwelijkspartners een maximale termijn om hun keuze voor de algehele gemeenschap te maken, terwijl de ambtenaar van de burgerlijke stand tegelijk voldoende gelegenheid heeft om de verklaring administratief te verwerken.’

Nadere regelgeving

Het wetsvoorstel alleen zal niet voldoende zijn om alle details te regelen, schrijft de minister. ‘Een ogenschijnlijk eenvoudige regeling als de onderhavige kan nopen tot gedetailleerdere regelgeving. Om in uitvoeringstechnische zin het proces van opstellen, verstrekking, ontvangst en registratie van de verklaring van de aanstaande echtgenoten nader en op uniforme wijze te regelen.’ Dat zal dan gebeuren via een algemene maatregel van bestuur.

Dementerenden niet herkend

De eerste notarissen hebben al sceptisch gereageerd op de internetconsultatie. ‘Geen goed idee om dit mogelijk te maken via de burgerlijke stand. Het valt mij in mijn beroepspraktijk op dat “kwetsbaren” niet herkend worden door de burgerlijke stand en dat die “kwetsbaren” daardoor rechtshandelingen verrichten die zij niet kunnen overzien. Specifiek voorbeeld: dementerenden worden niet herkend door de ambtenaar van de burgerlijke stand, trouwen zonder de juridische en fiscale gevolgen te overzien’ schrijft een erfrechtjurist.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden