‘Ruimhartig beleid voor registratie levenloos geboren kind’

1

Sinds deze week kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen. Er is een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig om de registratie in de BRP te doen.

Maar deze akte is in het verleden niet altijd opgemaakt. De ouder moet zich dan wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand in de geboortegemeente, met het verzoek om alsnog een akte van geboorte (levenloos) op te maken die in de registers van de burgerlijke stand wordt opgenomen. Het verzoek dient gezamenlijk door beide ouders schriftelijk aan de ambtenaar te worden gedaan. Met uitzondering als een van de ouders is overleden, of het kind bij geboorte slechts één ouder had. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) adviseert om deze situatie niet onnodig ingewikkeld te maken.

Uitspraak commissie

De vereniging verwijst hiervoor naar een uitspraak van de Commissie van Advies voor zaken betreffende de burgerlijke staat. ‘Er wordt aangeraden om een schriftelijk verzoek van de ouders alsnog te honoreren, ook na vele jaren, en een akte op te maken van het levenloos geboren kind mits er bewijsstukken worden overgelegd.’ De Commissie zegt dat het ter beoordeling aan de ambtenaar is of de overgelegde bewijsstukken voldoende zijn. Mocht de ambtenaar het aangeleverde bewijs onvoldoende achten dan kan een verzoek tot aanvulling van de registers van de burgerlijke stand worden gevraagd bij de rechtbank.

‘Natuurlijk moeten ambtenaren van de burgerlijke stand geen akten opmaken ten aanzien van feiten waaraan getwijfeld wordt of zij werkelijk gebeurd zijn. De NVVB beveelt echter aan om deze verzoeken van ouders ruimhartig te behandelen. Deze aanbeveling is in lijn met de toelichting op de wijziging van de Wet BRP,’ aldus de NVVB.

Is een der ouders overleden, dan is het verzoek van de nog in leven zijnde ouder voldoende. Als het kind bij geboorte slechts één ouder had, dan volstaat het verzoek van die ouder. Die ouder wordt opgenomen in de akte.

Terugwerkende kracht

Ouders kunnen hun levenloos geboren kind vanaf 4 februari met terugwerkende kracht laten registreren in de BRP. Dit geldt dus ook voor eerder levenloos geboren kinderen. Deze wijziging van de Wet BRP komt voort uit een petitie van ouders die wilden dat ‘levenloos geboren kindjes ook worden erkend en zichtbaar zijn in de administratieve systemen van de overheid’. Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid en op een uittreksel van de BRP. Alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft inzage in deze registratie. Uit cijfers van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens blijkt dat in de eerste 4 dagen ruim 850 levenloos geboren kinderen zijn geregistreerd, het merendeel bij beide ouders.

Naam

Het verzoek om gegevens over een levenloos geboren kind op te nemen op de persoonslijst van de ouder in de BRP is een persoonlijk verzoek. De ene ouder kan hierom verzoeken, terwijl de andere ouder dat niet doet. Als een geboorteakte niet de namen van het kind bevat, worden de namen ontleend aan de wat de ouder opgeeft. In theorie is het daarbij mogelijk dat de ouders verschillende namen aan hetzelfde kind geven. Dit is voor de registratie in de BRP in deze situatie geen probleem, meldt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens op de website met meer informatie voor medewerkers Burgerzaken van gemeenten.

Over Auteur

Laura Wennekes

1 reactie

  1. Avatar

    Wat een pijnlijk onderwerp. En wat goed dat het eindelijk gaat lukken nu. Mijn dochter kreeg maar 1 kind, dood geboren. Zij heeft alle hormonale fases doorgelopen en is gevoelsmatig moeder geworden. Van een dood kind helaas. Maar toch moeder.
    Voor de oudere “zaken” is het te laat om een kind nog te begraven. Maar vanaf nu kan dat dus ook. Beter. Hartelijk dank aan allen die hiervoor gevochten hebben.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden