Subsidie voor buurtnetwerken en wijkinformatiepunten

0

De gemeente Utrecht stelt een meerjarige subsidie beschikbaar voor initiatieven van bewoners die bijdragen aan de sociale samenhang in wijken en buurten.

De nieuwe subsidieregeling ‘Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners’ richt zich op initiatieven van inwoners om elkaar te helpen en te informeren over mogelijkheden voor zorg en ondersteuning. ‘Deze moeten bijdragen aan versterking van de sociale samenhang in wijken en buurten,’ zo schrijft de gemeente.

Maarten van Ooijen, wethouder Zorg en Welzijn, onderstreept het belang van de nieuwe subsidiemogelijkheden. ‘Ik heb in de stad al veel mooie initiatieven van bewoners gezien, zoals het delen van informatie over zorg en hulp in de stad, waardoor inwoners elkaar kunnen ondersteunen. Bewoners die zelf het heft in handen nemen door burenhulp of onderlinge ontmoetingen te organiseren, hebben een positieve invloed op de buurt.’

Subsidiebedrag

Vanaf 2019 stelt Utrecht jaarlijks in totaal 455.000 euro beschikbaar. Van dit bedrag is 150.000 euro bestemd voor het starten of uitvoeren van wijkinformatiepunten: een plek waar buurtbewoners meer informatie kunnen krijgen over zorg en welzijn. De gemeente hoopt dat kwetsbare inwoners daardoor sneller de hulp krijgen die zij nodig hebben. De subsidie bedraagt per informatiepunt jaarlijks maximaal 15.000 euro en kan voor drie jaar worden aangevraagd.

Voor het versterken van buurtnetwerken is 305.000 euro beschikbaar. Zo’n netwerk bestaat uit vrijwilligers die activiteiten organiseren waardoor het contact tussen de buren verbetert. De subsidie is bedoeld voor Utrechtse netwerken die een rechtspersoon zijn en bedraagt per buurtnetwerk jaarlijks maximaal 30.000 euro. Aanvragen kan voor maximaal drie jaar. Wie een aanvraag indient, moet duidelijk maken dat er in de buurt behoefte is aan de activiteit en dat deze niet overlapt met bestaande initiatieven.

Sociale subsidie

Ook de gemeente Haarlem stelde recent subsidie beschikbaar voor inwoners met een goed initiatief om bewoners in wijken en buurten meer met elkaar in contact te laten komen, en om elkaar te helpen prettig en zelfstandig te wonen en leven. De gemeente wil daarmee vernieuwende sociale ideeën en kleinschalige bewonersinitiatieven de kans geven om uitgevoerd te worden en riep organisaties, stichtingen, inwoners en wijkraden op om een aanvraag in te sturen.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden