Opinie Informatievoorziening aan de raad is ondeugdelijk

0

Het ontbreekt in raadsprocessen aan het inregelen van deugdelijke informatievoorziening. Niemand voelt zich er verantwoordelijk voor en men stelt zich te afhankelijk op.

-COLUMN-

Geregeld spreek ik in de context van projecten voor lokale rekenkamers met raadsleden. De gesprekken gaan zowel over proces en inhoud. Uiteindelijk blijven natuurlijk de inhoudelijke keuzen aan de raad zelf. Maar voor het versterken van de sturende en controlerende rol van de raad is het proces evenzeer relevant. Keer op keer valt mij op dat raadsleden zelden stil staan bij het inregelen van een deugdelijke informatievoorziening. Dat wordt ofwel verwacht van B&W of het wordt stilzwijgend overgelaten aan de griffie. Maar natuurlijk stuurt B&W in de informatievoorziening aan de raad. En de griffie heeft zelden voldoende middelen en mogelijkheden om een goed functionerende informatievoorziening te realiseren.

‘Eigenlijk voelt niemand zich verantwoordelijk voor een adequate informatievoorziening ten behoeve van de raad.

In het kader van zo’n project voor de rekenkamer praten we met raadsleden over vragen als: ‘hoe bent u over de kwestie waar ons onderzoek over gaat geïnformeerd? Hoe had u eigenlijk geïnformeerd willen worden? Wat kunnen we afspreken om er voor te zorgen dat het voortaan beter gaat?’ Zo’n gesprek, met drukbezette raadsleden, duurt meestal niet langer dan een uurtje. Maar het treft mij elke keer weer hoe opgetogen de raadsleden het gesprek verlaten. Wij worden uitbundig bedankt, ze zeggen tegen elkaar ‘dit zouden we eigenlijk vaker moeten doen’ en vol goede moed nemen ze zich voor om voortaan beter stil te staan bij het gezamenlijke belang van de raad.

Tja, geen idee hoe lang ze dat goede voornemen volhouden. Maar ach, het helpt vast een beetje. En het bevestigt mij keer op keer in de stelling dat hier iets mist. Goed bestuur is gebaat bij een goede informatievoorziening. Daar schort het nog steeds ernstig aan.

In mijn bijdrage volgende week zal ik het belang van een deugdelijke informatievoorziening verder schetsen.  De huidige berichtgeving rondom lokale rekenkamers leent zich daar goed voor.

 

De auteur is mede-publicist namens Stichting DecentraalBestuur van de Rapportage Informatievoorziening Gemeenteraad uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport kunt u hier downloaden

Over Auteur

Peter Castenmiller

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden