Instellen rekenkamer wordt verplicht

0

Elke gemeente moet van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een onafhankelijke rekenkamer hebben. De mogelijkheid om andere regels te stellen over de uitoefening van de rekenkamerfunctie, wordt in een wetsvoorstel uit de Gemeentewet geschrapt.

In de praktijk blijkt volgens de minister dat in veel gemeenten niet of nauwelijks invulling wordt gegeven aan rekenkameronderzoek. Door het wetsvoorstel moet elke gemeente een, eventueel gemeenschappelijke, onafhankelijke rekenkamer instellen. Ook wordt onder meer de onderzoeksbevoegdheid van decentrale rekenkamers uitgebreid tot de privaatrechtelijke rechtspersonen waar gemeenten contracten mee sluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inkopen van zorg voor de taken in het sociale domein.

Controleren

Het belang van lokale, onafhankelijke rekenkamers voor gemeenteraden neemt volgens Ollongren, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Algemene Rekenkamer alleen maar toe. Gemeenten hebben door de decentralisaties in het sociale domein en straks de Omgevingswet, meer taken en bijbehorende middelen. ‘Ter ondersteuning van de controlerende en kaderstellende taken van de gemeenteraad’ moeten gemeenten daarom van Ollongren verplicht een onafhankelijke rekenkamer instellen.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden