Opinie Openbaarheid van bestuurders

0

Het is verbazingwekkend hoeveel informatie je met één belletje kunt verkrijgen of wat je in de krochten van het internet kunt vinden. Opmerkelijk zijn ook de verschillen tussen overheden in hun bereidheid om informatie openbaar te maken.

-c o l u m n-

In mijn vak is de vaardigheid om efficiënt veel informatie los te kunnen peuteren van allerlei overheden zeer nuttig. Ik durf wel te zeggen dat ik op dit punt over de nodige bedrevenheid beschik. Natuurlijk is de internetrevolutie, die ik van het begin af aan heb kunnen meemaken, een belangrijke bondgenoot gebleken. Het is verbazingwekkend hoeveel informatie je in de krochten van het internet kunt vinden.

Informatiebereidheid
Opmerkelijk zijn ook de verschillen tussen overheden in hun bereidheid om informatie openbaar te maken. De laatste weken ben ik bezig met het actualiseren van gegevens van diverse politieke ambtsdragers. De ene overheid stopt de informatie over de bemensing van vertegenwoordigende organen liefst zo ver mogelijk weg, en geeft zuinigjes hooguit de namen van de volksvertegenwoordigers prijs. Andere overheden openen hun website met een vrolijke foto van raad en college, en publiceren zeer uitgebreide Cv’s.

‘Overige vragen’
Als ik via de website de gewenste informatie niet kan vinden, ga ik eens bellen. Meestal word ik gedwongen om mij eerst bij een algemeen contactnummer te melden. In het keuzemenu kom ik uit bij ‘de overige vragen’, waardoor ik meestal toch een mens van vlees en bloed aan de lijn krijg. Nadat ik mijn vraag heb toegelicht, verkrijg ik in vrijwel alle gevallen zonder aarzelen de naam en contactgegevens van de persoon die mij vast verder kan helpen.

Als ik dan de contactpersoon bel, vertel ik netjes wie ik ben, namens wie of wat ik bel en welke, toch soms wat gevoelige informatie ik wil verkrijgen. Wel, geen enkel probleem, meestal krijg ik alles toegestuurd.

Gemak
Alleen trof ik laatst een informant die mij pinnig vroeg om met een nadere onderbouwing te komen dat ik ben wie ik zei te zijn en om aan te tonen dat ik te goeder trouw specifieke informatie aan het opvragen was. Dat was ik zo ontwend, dat het mij eventjes oprecht irriteerde. Was ik net lekker bezig, moest ik mij opeens gaan verantwoorden. Ik was zelfs zo verbolgen over deze ‘obstructie’, dat ik besloot er een weblog aan te wijden. Jammer genoeg moest ik tijdens het typen van deze bijdrage constateren dat deze persoon echt volledig in haar recht stond. Het is eigenlijk een beetje zot hoe makkelijk ik sommige informatie verkrijg.

Een week later werd ik wederom gebeld door iemand die wat aarzelingen had om mij zomaar de verlangde gegevens toe te sturen. Wijs geworden door mijn eigen weblog in wording, stond ik deze persoon blijmoedig te woord. ‘Alle begrip, nee hoor, ik zal het toelichten.’

In ieder geval heeft deze weblog daarom één persoon weer wat wijzer gemaakt, namelijk mijzelf.

Over Auteur

Peter Castenmiller

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden