‘Betalen voor seksrel Wassenaar mag niet’

2

De Gemeentewet verbiedt het: de inwoners van Wassenaar ruim 1,5 ton laten betalen voor de seksrel tijdens een met drank overgoten nazit in het gemeentehuis. “Als je deze constructie zou toelaten, is het hek van de dam.”

Dat stelt Frits van Vugt, oprichter van adviesbureau Public Consultancy, die onder meer doctor in het Staats- en Bestuursrecht is. “De financiële regeling die de gemeente Wassenaar heeft getroffen is in strijd met de Gemeentewet”, aldus Van Vugt op Gemeente.nu.

Het Rechtspositiebesluit bepaalt de vergoedingen voor raads- en commissieleden. Een gemeente die betaalt voor zaken als juridische bijstand en reputatieschade handelt niet volgens de wet, is de scherpe kritiek.

“Andere vergoedingen mag de gemeente niet aan hen verstrekken, op grond van artikel 99 van de Gemeentewet”, stelt de jurist en bestuurskundige. “Dus ook geen vergoedingen voor onderlinge twisten, nog los van de terechte vraag waarom de gemeente zich inlaat met deze onderlinge smeerpijperij.”

Nazit
Smeerpijperij? Even recapituleren. Tijdens een borrel zou oud-wethouder Henk de Greef tegen twee raadsleden hebben gezegd dat hij ze wel even “een lesje zou leren, met de gordijnen dicht en de kleren uit”. Onzin, volgens De Greef. Een onderzoek volgde, maar ook hier was een hoop discussie over. Broddelwerk zou het zijn.

Ondertussen wil bestuurlijk Wassenaar graag een streep zetten onder de hele affaire. Die streep kost dan wel ruim anderhalve ton. Geld uit de gemeentekas, opgehoest door belastingbetalers. Wat nog speelt, is een hoger beroep over het betwiste onderzoek. Dat moet uitwijzen of de conclusies in het onderzoek wel of niet terecht zijn.

Jurisprudentie
Los van het hoger beroep is het nu dus ook de vraag of Wassenaar de wethouder en de raadsleden eigenlijk wel had mogen betalen voor hun juridische kosten en reputatieschade. Hoewel, de vraag. Niet voor adviseur Van Vugt, die zich heeft verdiept in de jurisprudentie.

“Art. 99 lid 1 Gemeentewet behelst een verbod dat raadsleden ten laste van de gemeente andere vergoedingen of tegemoetkomingen ontvangen dan bedoeld in art. 95 leden 1 en 2 Gemeentewet. Dit verbod vormt het logische sluitstuk op het stelsel van artikel 95 leden 1 en 2 en de in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden geregelde maxima.”

Een en ander is ook toegelicht in Kamerstukken.

Reactie advocaat Wassenaar
Via de woordvoerder van de gemeente Wassenaar reageert de juridische afdeling van de gemeente op de kritiek. “De vergoeding die in de vaststellingsovereenkomst aan de orde is, is echter niet bedoeld voor de uitoefening van het raadslidmaatschap”, verklaart de gemeentelijke advocaat. “Artikel 99 van de Gemeentewet gaat daarom niet op.”

De nasleep van de nazit? “Dat gaat om een vaststelling van rechten en plichten tussen de gemeente en de drie raadsleden in hun privéhoedanigheid”, stelt de advocaat. “Zij mogen ter beëindiging of voorkoming van een geschil een vaststellingsovereenkomst mogen sluiten als bedoeld in artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek, waarin een vergoeding is overeengekomen.”

Driegen
Onzin, reageert Van Vugt dan weer bij verdere navraag over de kwestie. “Dat Wassenaar wil betalen via een vaststellingsovereenkomst doet aan het verbod niets af, het blijft gewoon een vergoeding voor zaken die te maken hebben met het functioneren van raadsleden, in dit geval het dreigen met een rechtszaak inzake de interne verhoudingen binnen de gemeente.”

De betrokken hebben de vergoeding gekregen vanwege hun raadslidmaatschap, benadrukt Van Vugt. “Het was de bedoeling om bestuurlijke rust te creëren, staat in het raadsvoorstel. Er moest bestuurlijke afronding te komen, staat in de overeenkomst tussen de raadsleden en de oud-wethouder. Dat had dus betrekking op hun functioneren binnen de gemeente.”

Vernietig dit besluit
De juridische criticaster laat er geen twijfel over bestaan. “Als je deze constructie zou toelaten, is het hek van de dam. Dan zouden raadsleden makkelijk het verbod kunnen overtreden door voor elk ruzietje of dreiging met een rechtszaak een extra vergoeding te claimen. Dat heeft de wetgever zo nooit bedoeld.”

Vernietig dit besluit, is het dringende advies aan minister Ronald Plasterk.

Over Auteur

Avatar

2 reacties

 1. Avatar
  h.d. eleveld op

  Zo klaar als een klontje. Dit mag alleen wanneer de raad de ruimte biedt en dat lijkt mij in dit stadium -met ook nog eens gemeenteraadsverkiezingen voor de deur- wel erg onwaarschijnlijk.
  Wel triest dat kennelijk niemand gewaarschuwd heeft dat dit absoluut niet kan.
  Als de raad en het college het willen zijn er trucs genoeg te bedenken. De vraag is alleen of daarmee de stakeholders in Wassenaar een dienst kan worden bewezen.

 2. Avatar

  Het begint steeds meer te lijken op SOAP-POLITIEK in dit land. Kijk ook maar naar dat breed uitmeten in de media over ene zoenende burgemeester…die in zijn vrije tijd gezoend zou hebben met een andere man. Dat daar tijd en publiek geld mee verloren gaat is eigenlijk een schande. De verloren energie nog niet eens meegerekend.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden