Amsterdam geeft jonge docenten voorrang op woningen

0

De gemeente Amsterdam start met een pilot waarbij zo’n honderd huizen worden gereserveerd voor jonge leraren om zo het lerarentekort in de stad terug te dringen.

De gemeente gaat bepaalde jongerenwoningen, op een complex waar ook jongeren en statushouders wonen, met voorrang toewijzen aan beginnende docenten. Zo wil ze de stad aantrekkelijk houden voor mensen met een maatschappelijke functie. Volgens wethouder Laurens Ivens (SP) zijn deze mensen de ‘ruggengraat van de stad’. Maar hij benoemt ook dat ‘starters uit deze beroepsgroepen een te kleine portemonnee hebben om in de stad te wonen’.

Op basis van de uitkomsten van de pilot wordt bepaald of er in de toekomst wellicht ook vergelijkbare regelingen voor andere starters moeten komen, bijvoorbeeld voor wie werkt bij politie, met jeugd of in de zorg.

Voorwaarden

De criteria waaraan een leraar moet voldoen zijn nog niet helemaal duidelijk, bijvoorbeeld of een docent werkt op een basisschool of juist in het voorgezet onderwijs. Daarvoor volgen nog gesprekken met verschillende scholen.

Actieplan

De voorrangsregeling maakt onderdeel uit van een actieplan om het tekort aan onderwijspersoneel aan te pakken. Eerder werd er ook geld uitgetrokken om (een deel van de) reiskosten van leraren te vergoeden en werden er parkeerplekken beschikbaar gemaakt.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer