Bouw mee aan de virtuele gemeente

0

Een virtuele gemeente als echte werkplek? Ja. “Door samen onze kennis te delen over gemeentelijke organisaties kunnen we innovatieve oplossingen voor de praktijk bedenken.” Hoe?

Door lid te

worden van de LinkedIn groep: de virtuele gemeente Steebeek. De bijdragen aan

de kennis binnen deze groep wordt gecoördineerd door een groep jonge

trainees waaronder Robert Vos, ook

projectleider in Leusden.

“Door

vraagtekens te zetten bij gemaakte keuzes, geldende richtlijnen en de manier

van werken wordt zichtbaar op welke punten er winst te behalen valt en welke

maatregelen nodig zijn”, verklaart Vos. “Een praktisch voorbeeld daarvan is de

manier waarop afdelingen op dit moment vaak communiceren: niet, namelijk.”

Voortwaerts

“We beginnen met een doelstelling”, zegt Vos. Het gaat om een experiment, om

co-creatie. Een experiment? Dat klopt, maar het gaat hier niet om de eerste

virtuele gemeente. Binnenkort worden de resultaten van een voorganger, de

gemeente Voortwaerts
, gepubliceerd.

Dit op

Gemeente.nu. Volgende week, als de eerste van een reeks columns waarmee Vos onze lezers elke

woensdag op de hoogte houdt van de vorderingen. Daarna tijdens een presentatie in

het gemeentehuis van Amersfoort, op 20 mei. Wie interesse heeft, kan zich hier

opgeven.

“Door

inzichtelijk te maken welke doelstelling je als gemeente hebt op verschillende

beleidsterreinen en daar met elkaar over spreken wordt de context van het werk

dat je doet inzichtelijk”, zegt Vos.

Bewustwording

“Die bewustwording is in het huidige, verkokerde systeem vrijwel verdwenen. De

maatregelen die voor een verandering in die situatie kunnen zorgen, kunnen

besproken en geïmplementeerd worden door simulatie. Dit om te kijken wat de

gevolgen zijn voor de kwaliteit van dienstverlening, efficiëntie op de afdeling

of simpelweg de financiële situatie.”

Het project

beperkt zich niet tot bepaalde beleidsterreinen en iedereen is welkom mee te

denken. Het is ook niet de bedoeling dat mensen een hoge drempel ervaren om met

ideeën te komen. Kenners en creatieve denkers kunnen elkaar ontmoeten. Geen

idee is te gek. Of het uitvoerbaar is, zal in de loop der tijd wel kristalliseren.

Implementeren

“Op ieder denkbaar terrein kan deze virtuele wereld ingezet worden om volop te

experimenteren, te leren en te implementeren. Er kan vervolgens in de buitenwereld

gewerkt worden aan het vermogen van gemeentes om regie te kunnen voeren over de

eigen organisatiegrenzen heen. Dialogen kunnen voeren, kunnen luisteren, kunnen

samenwerken, vertrouwen kweken en het conceptueel vermogen versterken zijn

daarin belangrijke pijlers.”

Als

projectleider ziet Vos dat mogelijkheden ook risico’s in zich mee kunnen

dragen. Risico’s die echte gemeenten niet graag nemen. “De andere gemeente

waarin ik mijn werk doe is virtueel. De virtuele gemeente heeft inwoners,

politieke partijen, een bestuur, veel voorkomende maatschappelijke problemen en

levensechte organisatorische dilemma’s. Er is één groot verschil: deze gemeente

wordt bestuurd door echte mensen in een virtuele omgeving. De uitdaging zit in

de combinatie van de door ons zelf bestuurde virtuele gemeente en de verbinding

met de buitenwereld.”

Doe mee

Vos nodigt iedereen van harte uit mee te doen en de mogelijkheden van de groep

te delen, bijvoorbeeld via social media. Daarom, nog een wervende afsluiter van

dit artikel.

“Stel je bent een ambtenaar die zijn werk met veel liefde doet.

Stel je doet dat werk zo goed als mogelijk binnen de richtlijnen en afspraken

van de organisatie en dat je er op termijn achter komt dat een aantal aanpassingen

binnen de organisatie een beter resultaat leveren. Stel dat. Na het stellen van

die vraag houdt het in veel gevallen op. Er zijn immers altijd genoeg redenen

te vinden om het niet te doen, maar dat hoeft dus niet. Vanaf nu is er nog maar

één goed excuus nodig om het wél te doen.”

Volgens Vos, en

de andere coördinatoren van de groep, worden excuses ondervangen door de

gevolgen van elke beslissing virtueel in kaart te brengen en daarna te

experimenteren, zodat de beste optie overblijft. “Het testen van een idee kan

op die manier altijd, waardoor er een wind van vernieuwing, verbetering en

modernisering door de organisatie gaat. Zij kan zorgen voor energie en

inspiratie bij de mensen, zodat zij het zelf in gang kunnen zetten.”

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden