Ollongren herkent zorgen raadsleden

0

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kan zich vinden in de zorgen over de beperkte invloed van raadsleden op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Om dit aan te pakken is volgens haar ‘meer nodig dan een wetswijziging’.

Dat zegt zij in antwoord op Kamervragen over raadsleden die zich buitenspel gezet voelen en over de onvrede van raadsleden samenwerkende gemeenten. Er bestaan veel zorgen over de invloed van raadsleden op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De uitkomsten van de enquête van Raadslid.nu zijn herkenbaar, zegt Ollongren in haar brieven.

Ingrijpen

‘Niet voor niets is in het Regeerakkoord opgenomen dat de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aangepast om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. Besluitvorming in een gemeenschappelijke regeling moet transparant zijn en betrokken gemeenteraden moeten hun controlerende rol beter kunnen uitvoeren en zo nodig kunnen ingrijpen,’ aldus de minister.

Actieplan

Maar de wetswijziging is niet het enige dat nodig is. Het gaat volgens Ollongren ook om kennis en toerusting. Hoe dat vorm moet krijgen zal duidelijk worden in de zomer, in haar ‘actieplan versterking lokale democratie’. In het voorjaar komt Ollongren met kaders voor wijziging van de Wgr in een beleidsbrief. In die brief zal ze ook verder ingaan op de resultaten van de enquête van Raadslid.nu.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden