Salarissen publieke sector aan banden

2

Te hoge salarissen van álle werknemers in de (semi)publieke sector gaan aan banden. Maar raadsleden van kleinere gemeenten krijgen mogelijk juist meer salaris.

Dit laat het ministerie van BZ op Prinsjesdag weten.

Beperking
Momenteel kan een werknemer die geen topfunctionaris heet, toch nog een torenhoog salaris ontvangen. Het kabinet stelt hier paal en perk aan. ,,Geld dat we samen verdienen, geven we liever uit aan wat we belangrijk vinden: herstel van werkgelegenheid, zorg en onderwijs. Niet aan te hoge salarissen van bestuurders in de zorg, het onderwijs, bij corporaties en de omroep.”

Sinds 2015 waren de inkomens van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector al aan banden gelegd: topfunctionarissen bij overheden verdienen in principe niet meer dan een ministerssalaris. Maar het kabinet wil dat die beperking geldt voor álle werknemers in deze sectoren.

Raadsleden
BZ wil zich volgend jaar ook buigen over de vergoedingen aan raadsleden, met name die in kleinere gemeenten. Die hebben vaak evenveel werk als hun collega’s in grote gemeenten, maar krijgen er minder voor.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

2 reacties

  1. Avatar
    W Hoppenbrouwer op

    Ik deel de mening wat de pensioen opbouw betreft nadat aangetoond is dat iemand zijn/haar uren van de hoofdbetrekking willens en wetens terugbrengt om raadswerk te kunnen doen. Over de vergoeding van kleine gemeente hink ik op twee gedachten. M.i. heeft een grotere gemeente te maken met complexere problematiek

  2. Avatar

    Het is terecht dat er naar de hoogte van het salaris van raadsleden wordt gekeken. De werkdruk wordt steeds groter en vaak besluit men om de reguliere werkzaamheden in te korten om meer ruimte te creëren voor het raadswerk. Helaas gaat dit laatste ten laste van de pensioesopbouw. Daar de vergoeding van raadsleden niet meetelt voor de persioensopbouw, is het al een verbetering door hier aanpassingen aan te brengen i.p.v. alleen naar de hoogte van de vergoeding te kijken.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden