Grote steden tegen privatisering bouwtoezicht

1

De vier grote gemeenten (G4) spreken zich uit tegen de privatisering van het bouwtoezicht. In een brandbrief roepen ze de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, dat dinsdag wordt besproken, te verwerpen.

Volgens de brandbrief van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag heeft minister Plasterk er niets van begrepen, meldt Cobouw. Bij de behandeling van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen in de Tweede Kamer beoogde PvdA-Kamerlid Albert de Vries met zijn amendementen een stevigere rol voor gemeenten. Op verzoek van de Kamer was in het wetsvoorstel opgenomen dat de gemeente voorafgaande aan de bouw, bij het verlenen van een vergunning, een risicobeoordeling maakt om de gevaren in kaart te brengen. Ook zou de gemeente tien dagen voor de oplevering toestemming moeten verlenen om een bouwwerk in gebruik te nemen. Op die manier zou ze erop kunnen blijven toezien dat volgens de regels wordt gebouwd.

Adequaat
De G4 stelt echter dat het voorstel dat in de Eerste Kamer wordt behandeld een afgeslankte versie is, waarbij ‘de vertaling van zijn amendementen gebrekkig heeft plaatsgevonden’. De gemeenten kunnen geen steun geven aan een stelsel waarbij ze moeten ingrijpen als het misgaat, maar niet adequaat kunnen toezien op de bouw, melden ze. De brandbrief lijkt vooral gericht op de CDA-fractie in de Eerste Kamer, die twijfelt het wetsvoorstel dinsdag te steunen.

Nico Scholten, senior expert van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw, een onafhankelijk expertisecentrum dat de overheid ondersteunt bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving, zegt in de Volkskrant over ‘de ambtelijke weeffout’: ‘Omdat er een nieuwe Kamer zit die niet goed is geïnformeerd over de wet, hebben adviesbureaus die de kwaliteitsborgers mogen leveren – en hier goed aan verdienen – rechtstreeks invloed uitgeoefend op politici. Hier is sprake van belangenverstrengeling.’

Veel fouten
De gemeenten vrezen dat toezicht alleen maar verslechtert als private partijen dat doen die ook nog eens betaald krijgen door de opdrachtgever. Bij een proef in gemeente Den Haag met de nieuwe manier van toezicht werd duidelijk dat de kwaliteitsborger veel fouten niet opmerkte. De gemeente moest bij vier van de tien projecten ingrijpen. Twee projecten werden wegens instortingsgevaar zelfs helemaal stilgelegd.

De privatisering van het bouwtoezicht staat extra in de belangstelling sinds de recente flatbrand in Londen, waarbij zeker tachtig mensen om het leven kwamen. Dit zou het belang van goed bouwtoezicht nog eens extra onderstrepen.

 

Over Auteur

Betty van Wijngaarden

Freelance redacteur voor Gemeente.nu en zelfstandig coach voor professionals (werknemers en zzp'ers). Tevens auteur en trainer. Als "communicatiediva" pur sang heeft ze de beschikking over veel woorden en schrijft ze graag over loopbaangerelateerde onderwerpen. In coaching kan ze goed luisteren, aanmoedigen en aanzetten tot actie of een koerswijziging. Het liefst met de nodige dosis humor. (www.vanwijngaardencoaching.nl)

1 reactie

  1. Avatar
    Projectmanager op

    Hoe vaak ik niet met de opdrachtgever tegenover BWT heb gestaan, was gewoon onderhandeling waarbij BWT gewoon gelijk had. Het lijkt erop dat Plasterk een dikbetaalde baan of commissariaat in de bouwwereld tegemoet kan zien, deze interpretatie raakt natuurlijk kant noch wal.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden