Huurders en gemeente gaan samen energie besparen

0

Onder de titel ‘Stookjerijk’, een samenwerking van de Woonbond en de Natuur- en Milieufederaties, maken huurders en gemeenten samen concrete afspraken maken over energiebesparing.

Met de nieuwe Woningwet krijgen huurders per 1 juli een volwaardige positie bij het lokale overleg tussen corporaties en gemeenten. Vanaf morgen vinden er al in 16 gemeenten rondetafelgesprekken plaats tussen huurders en gemeenten, de eerste is in Apeldoorn.

Energiebesparing biedt een kans om de woonlasten van huurders te verlagen en draagt bij aan het wooncomfort. Het levert een substantiële bijdrage aan het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving, een belangrijk doel uit het Energieakkoord. Om de ambitie te halen om de voorraad van corporatiewoningen in 2021 gemiddeld op het niveau van Energielabel B te krijgen, moet er nog veel gebeuren. Uit recent onderzoek van corporatiekoepel Aedes bleek dat het gemiddelde energielabel van corporatiewoningen in 2014 op label D bleef steken. Het huidige tempo van energiebesparing ligt te laag. Om de duurzame doelen te halen moeten er ambitieuze afspraken worden gemaakt.

Er valt dus nog veel te winnen. In 16 gemeenten vinden daarom rondetafelgesprekken plaats tussen huurders, corporaties en gemeenten. Tijdens de Stookjerijk-bijeenkomsten wordt in kaart gebracht hoe het staat met de energiezuinigheid van de woningen, de woonlasten van huurders en welke mogelijkheden er zijn het tempo van energiebesparing te verhogen.

Aedes, het ministerie van BZK, en de VNG ondersteunen dit initiatief van de Woonbond en de Natuur- en Milieufederaties. Alle partijen roepen daarom wethouders, corporatiebestuurders en bestuurders van huurdersorganisaties op om gezamenlijk vooruit te kijken naar een energieneutrale huurvoorraad in 2050 en te komen tot goede prestatieafspraken.

Stookjerijk-Trofee

Op 25 november wordt de ‘Stook je Rijk’-trofee uitgereikt aan de beste lokale samenwerking tussen de drie partijen en de beste prestatie op energiebesparingsgebied

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.