‘Raad van ministers EU kraakt deel privacyverordening’

1

Als het aan de ministers van Justitie ligt, krijgen lidstaten meer vrijheid om eigen invulling te geven aan regels rond privacy, wanneer sprake is van wettelijke taken of algemene belangen. Enkele belangrijke principes uit de eerder voorgestelde wetgeving worden door de ministers van Justitie verlaten.

Afzwakken voorstel

Zo wordt het recht op de bescherming van persoonsgegevens niet meer als een absoluut recht gezien maar als één van meerdere grondrechten die in verhouding tot elkaar dienen te staan. Hierover bericht adviesbureau PBLQ in haar ‘EU monitor’.
Waar het Europees Parlement voorstelde om een ‘gerechtvaardigd belang’ van een instantie als verwerkingsgrond van persoonsgegevens te schrappen voor overheidsorganisaties, willen de ministers van Justitie het gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking van overheden bij het oude laten  De onderhandelingen rond de nieuwe Europese privacywetgeving zijn voor de zomer een flinke stap verder gekomen. Nadat een jaar geleden het Europees Parlement al haar standpunt had bepaald, hebben de ministers van Justitie van de EU-landen inmiddels een compromis bereikt. Het voorstel van de ministers van Justitie zwakt de regels voor overheidsinstellingen zeer fors af. Als dit gedeelte in de onderhandelingen met het Europees Parlement overeind blijft, dan hoeven overheidsinstellingen zich nog slechts in beperkte mate aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Privacy

Als het aan de ministers van Justitie ligt, krijgen lidstaten echter meer vrijheid om eigen invulling te geven aan regels rond privacy, wanneer sprake is van wettelijke taken of algemene belangen. Enkele belangrijke principes uit de eerder voorgestelde wetgeving worden door de ministers van Justitie verlaten. Zo wordt het recht op de bescherming van persoonsgegevens niet meer als een absoluut recht gezien maar als één van meerdere grondrechten die in verhouding tot elkaar dienen te staan.
Waar het Europees Parlement voorstelde om een ‘gerechtvaardigd belang’ van een instantie als verwerkingsgrond van persoonsgegevens te schrappen voor overheidsorganisaties, willen de ministers van Justitie het gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking van overheden bij het oude laten

Informatiemaatschappij versus privacy
De ministers van Justitie vinden het bevorderen van data-uitwisseling misschien wel net zo belangrijk als gegevensbescherming. Dit standpunt wordt verdedigd omdat het een stimulans zou vormen voor de interne markt en Big Data-toepassingen. De ministers noemen in de door hen voorgestelde tekst diensten (in het kader van de informatiemaatschappij): “iets dat niet gehinderd moet worden”.

Meldplicht datalekken ongewijzigd
Een andere maatregel waar overheidsorganisaties uit de oorspronkelijke verordening toe werden verplicht is de meldplicht datalekken. Deze meldplicht moet ervoor zorgen dat alle organisaties die zich bezig houden met de verwerking van persoonsgegevens, verplicht zijn om snel aan burgers te melden als er sprake is van inbreuk op de beveiliging, waarbij persoonsgegevens in verkeerde handen zijn gevallen. Deze maatregel blijft staan, ook als het aan de ministers van Justitie ligt. Voor Nederland heeft dit geen consequenties omdat de meldplicht datalekken recent al aan de bestaande wetgeving is toegevoegd.

De gehele publicatie PBLQ EU Monitor door Ingrid van Wifferen en Bart de Goeij is hier te downloaden

Het seminar “Privacy in de praktijk” is op 26 november. Meer informatie op Gemeentenucongressen

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Marc Albers op

    Datalekken moeten ons z.s.m. gemeld worden. Wat een geruststelling! De put dempen nadat het kalf verdronken is. Ja, we krijgen beter grip en inzicht op ongewenste malversaties (belastingontduiking via, o.a., “paradijs” Nederland, ongewenste renteswaps om landen de nationale balans tijdelijk op te laten schonen, o.a. Griekenland, en zien ook beter hoe, via onze belasting, gesteunde banken hierin een hoofdrol speelden en nog steeds de “vruchten” plukken), maar we worden ook door het linken van die data steeds interessanter voor hackers en de misbruikers onder hen. Door de toegang tot die data ook nog landelijk te laten bepalen maken we er helemaal een zooitje van… Begrijpt u waarom ik me als 103-jarige presenteer in de mailserver die ik gebruik voor communicatie met webshops (o.a. geen VIAGRA-spams meer) en waarom ik ervan baal dat ik daarop zo alert moet zijn?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden