Rekenkamer kraakt beleid culturele panden Rotterdam

1

De gemeente Rotterdam heeft haar verantwoordelijkheid voor een goed beheer en onderhoud van haar culturele panden onvoldoende genomen. De bedrijfsvoering binnen de afdeling Vastgoed schiet ernstig tekort. Dit concludeert de Rekenkamer Rotterdam.

Zo vindt interne controle op en verantwoording over de uitvoering van onderhoud niet structureel plaats. Daarnaast is er sprake van een zeer gebrekkige dossiervorming over en registratie van het vastgoedonderhoud. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Een cultuur van vast goed. Bedrijfsvoering en organisatie rondom beheer en onderhoud van culturele panden’.

Maatschappelijk vastgoed

De gemeente Rotterdam is eigenaar van circa 2.300 vastgoedobjecten met een totale waarde van circa 1,6 miljard euro. De grootste portefeuille is die van het maatschappelijk vastgoed met 1.431 objecten en een totale waarde van circa 1,2 miljard euro. Het gaat om gebouwen waarin maatschappelijke activiteiten plaatsvinden, zoals theaters en museale gebouwen oftewel culturele panden.

Onderhoud

Volgens de rekenkamer kan Rotterdam niet garanderen dat ze haar onderhouds- verplichtingen nakomt, omdat cruciale documenten als meerjarenonderhoudsplannen ontbreken. Daarnaast zijn er tekortkomingen in het beheer en onderhoud van de culturele panden. De interne controle op en verantwoording over de uitvoering van onderhoud vindt niet structureel plaats. Ook is er een zeer gebrekkige dossiervorming over en registratie van het vastgoedonderhoud. Hierdoor heeft de gemeente onvoldoende inzicht in de gerealiseerde onderhoudswerkzaamheden en de onderhoudskosten ervan.

Fraude Boompjeskade

Verder constateert de rekenkamer dat concernbrede ontwikkelingen zoals invoering van Oracle en de reorganisatie in 2014 een negatieve impact hebben gehad op de bedrijfsvoering en organisatie van de afdeling Vastgoed. Ondanks (interne) meldingen werden er geen (beheers)maatregelen getroffen door de (concern)leiding. Dit alles heeft volgens de rekenkamer omstandigheden gecreëerd waarin de fraudezaak rondom de Boompjeskade kon ontstaan.

Financiële risico’s

Ook loopt de afdeling Vastgoed financiële risico’s. Zo is de kostendekkende huur niet kostendekkend voor het beheer en onderhoud van de culturele panden. Door het ontbreken van een onderhoudsreserve moest er worden afgeweken van de ideale onderhoudsplanning. Het gevolg was dat het onderhoud niet alleen werd uitgesteld, maar dat de gemeente hiermee ook het risico liep meer aan onderhoudskosten kwijt te zijn dan nodig is.

Reactie college

De rekenkamer beveelt onder meer aan om bij de bepaling van het toekomstig beheer- en onderhoud model voor de culturele panden zorg te dragen voor goede registratie en dossiervorming, vastlegging van controle- en verantwoordingsprocedures en ontwikkeling van een onderhoudsreserve. Hierbij is inzicht in de onderhoudskosten per pand noodzakelijk. In zijn reactie onderschrijft het college bijna alle conclusies en geeft aan alle aanbevelingen mee te nemen in de besluitvorming over het toekomstig beheermodel voor het maatschappelijk vastgoed.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Avatar

    “De bedrijfsvoering binnen de afdeling Vastgoed schiet ernstig tekort.” Goed dat de Rekenkamer dit vaststelt, zodat R’dam eindelijk maatregelen kan nemen in deze sector, zeker na de fraude Boompjeskade. Maar de problemen blijken structureel en langdurig. In mensentaal: gewoon een bende.

    De conclusie die zich opdringt: In de afd. Vastgoed in Rotjeknor wordt flink wat aangerotzooid, en het management is onmachtig daar verandering in aan te brengen. Is dit management van deze afdeling inmiddels naar huis gestuurd?? Dat lijkt nl. wel aannemelijk.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden