Rekenkamer kraakt inburgeringsbeleid

0

Mede door bezuinigingen is de sleutelrol van gemeenten bij inburgering grotendeels verdwenen. 

De resultaten van het inburgeringsbeleid van het kabinet blijven achter bij de verwachtingen. De Wet inburgering 2013 levert vooralsnog de helft minder geslaagden op dan onder de vorige wet uit 2007. Het aantal inburgeraars dat een hoger dan verplicht examenniveau behaalt is drastisch teruggelopen. Dit kan de kans op opleiding of werk negatief beïnvloeden. De Wet inburgering 2013 was niet goed onderbouwd. Mede door bezuinigingen is de sleutelrol van gemeenten grotendeels verdwenen.

Met name asielmigranten blijken moeite te hebben met het uitgangspunt dat zij zelf verantwoordelijk zijn om te voldoen aan de inburgeringsplicht. Niet voldoen aan die plicht kan bestraft worden. Het verblijfsrecht ontzeggen is hiervoor nog niet toegepast, of boetes helpen is niet duidelijk.  Dat staat in het onderzoeksrapport Inburgering – eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 van de Algemene Rekenkamer.

Uiteraard doet de Rekenkamer voorstellen tot verbetering:

 

  • Verwerk informatie over leningen, kwijtscheldingen en terugbetalingen structureel in de begroting en het jaarverslag. Zo ontstaat meer inzicht in de uitgaven aan het inburgeringsbeleid.
  • Maak aan gemeenten ook informatie op het niveau van individuele inburgeraars toegankelijk, bijvoorbeeld als het gaat om inburgeringsactiviteiten (volgen van een cursus, deelname aan examens). Alleen dan kunnen gemeenten een advies op maat leveren, wat bijdraagt aan een snelle start met inburgering.
  • Leg de relatie tussen kwaliteit, prijs en duur van trajecten en verschillende aanbieders, zodat het voor inburgeraars transparant is of verschillen in prijs en duur van het traject in verhouding staan tot de geboden kwaliteit.
  • Neem belemmeringen weg bij duale trajecten.
  • Registreer informatie over het opleidingsniveau en de wijze van voorbereiding op het examen.

 

 

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.