‘Stop met beleid’

1

Een op de zeven Nederlanders, de ambtenaren, controleren die andere zes en dat zou binnen tien jaar tot het verleden behoren. “We kunnen minder doen en dan heb je ook veel minder beleid nodig.”

Waarom koopt de ene gemeente een website van 100.000 euro en de andere gemeente ook weer een website van 100.000 euro? Die vraag is natuurlijk vaker gesteld, maar spreker en schrijver Martijn Aslander heeft veel radicalere ideeën. Een voorbeeld? Hef de ministeries op, adviseert Aslander, die wordt gezien als een kenner van de netwerksamenleving.

De overheden doen te veel dubbel werk, is de kern van de kritiek. We moeten heel anders gaan werken. “Daarmee voorzie ik het einde van alle grote overheidsorganisaties en dat is ook helemaal niet erg”, zegt de spreker. Het advies is vaak te wachten op technologische vooruitgang. “Dan kunnen we minder doen en dan heb je ook veel minder beleid nodig.”

Ministeries
We moeten af van de ministeries en op weg naar een soort verenigde provincies van Nederland, is zijn vergezicht. Waarom? “Ministeries werken verlammend. Ze reageren te traag. Ze opereren ook niet op de schaal van maatschappelijke werkelijkheid. De tijden dat je vanuit Den Haag en Brussel het maatschappelijk leven kon bepalen zijn al lang voorbij.”

Dan burgerparticipatie. Ook dat moet over zijn. “We moeten naar overheidsparticipatie.” Het idee is dat je als gemeente de inwoners niet in de weg gaat lopen als ze lekker bezig zijn met het een of andere experiment. Schept dat een precedent voor anderen om zo maar wat te rommelen? Nee, volgens Aslander. “Je communiceert gewoon duidelijk waarom je bepaalde, unieke experimenten wil steunen door niet in de weg te lopen.”

Beleid
Stop met beleid, is weer zo’n prikkelende stelling van de spreker. Wacht, kijk wat er gebeurt, begin dan en houd in de gaten of het wel of niet werkt. Ideeën op voorhand, die werken niet. “Daarom moeten we daar nu echt eens mee ophouden. Stoppen met beleid dus.”

Ter afsluiting steekt Aslander de congrestijgers van het land een hart onder de riem. De op congressen veel gevraagde spreker vindt dat bestuurders en ambtenaren niet vaak genoeg bij elkaar kunnen komen om van elkaars fouten te leren. “Borreltje erbij, geen probleem.”

Colleges
De visie van Aslander komt uit het eerste college in de online reeks van Omooc. “De discussie over waar de overheid van is, kan beter worden als de kennis en ideeën hierover toegankelijk(er) worden”, staat op de website van het initiatief. “Daarom zijn we gestart met online colleges over het functioneren van de overheid.” Het doel is de boel door discussies in beweging te krijgen.

Of de vrij radicale stellingen van de eerste spreker de overheid verder helpen, dat is dus een vraag voor iedereen.

Over Auteur

1 reactie

  1. mr.L springeling op

    Ergens vind ik die min of meer radicale stellingen wel terecht en ze kunnen beslist het denken verder helpen. Of het e.e.a nu direct bij de overheid moet beginnen vraag ik mij af.Want als oudere (77) democraat van socialistische-en humanistische huize vind ik de democratische legitimiteit op overheidsnivo van groot belang. Zo mogelijk van groter belang dan bij de lagere overheden omdat daar doorgaans op basis van last en ruggespraak de democratisch veronderstelde zetels worden bezet waarbij ervaring, deskundigheid en competenties (behoudens van de kleur van de lantaarnpalen) ontbreken.Dien ten gevolge heeft het alsmaar zitten blijvende ambtenarencorps de touwtjes in handen. En die dulden geen tegenspraak,reacties e/o participatie, zeg ik na menig jaar als voorzitter van een Wmo-raad gefunctioneerd te hebben (het is een vorm van window-dressing).Dus zouden m.i.die ambtenaren opgeruimd moeten worden, dan wel zonder ambtelijke status moeten overgaan in een provinciale denk/ en uitvoeringstank met stevige onafhankelijke beleidsmakers uit de burgerij en het bedrijfsleven die slechts 1 periode voor 4 jaar gekozen kunnen worden (dus geen lobbyisten uit de branche- of het verenigings.leven.
    Ben benieuwd of dat ooit lukt, zuivere, éénduidige belangen behartiging!!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden