Vijf wensen voor lokale democratie

0

Wat te doen met de lokale democratie? Overleg zit hoe dan ook in de koker.

“Het initiatief van minister Ronald Plasterk (BZK) tot een Agenda Lokale Democratie zien we als een erkenning van de urgentie”, schrijft de VNG. “Lokale democratie is immers het hart van de burgerinspraak.”

Deze week stuurde de VNG de minister een reactie op zijn eerste aanzet tot een Agenda Lokale Democratie.

In de brief pleit de VNG voor:

  • Ruimte voor experimenten bij het toepassen van wetten en regels. De VNG wil intensief betrokken zijn bij de de invulling van een Experimenteerwet.
  • Herziening van de financieringssystematiek voor gemeenten. De commissie ‘Financiën Eerste Overheid’ (voorzitter Alexander Rinnooy Kan) presenteert tijdens het VNG-congres in juni hiertoe aanbevelingen.
  • Fundamenteel kijken naar het toekomstperspectief van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) uit het oogpunt van democratische legitimiteit. De VNG neemt ook zelf hiertoe het initiatief, een advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) zien we met belangstelling tegemoet.Betrokkenheid van de VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) bij aanpassingen van de aanstellingswijze van burgemeesters.
  • Het versterken van de informatiepositie van de inwoners van gemeenten. De VNG ziet dit als randvoorwaarde voor een goed functionerende lokale democratie.

De VNG doet Plasterk het voorstel om het onderwerp vernieuwing lokale democratie (en de Agenda) structureel terug te laten komen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden