Wetsvoorstel wachtgeldverkorting naar Kamer

1

Het wetsvoorstel Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is naar de Tweede Kamer gestuurd en daarmee openbaar.

Als het

wetsvoorstel wordt goedgekeurd betekent dit dat de maximale duur van de 

wachtgeldregeling wordt ingekort van de huidige 4 jaar naar 3 jaar en

twee maanden. De datum van inwerkingtreding zal zijn 1 september 2012.

De maximale duur van het wachtgeld van politieke ambtsdragers wordt

hiermee gelijk getrokken aan de duur van een normale

werkloosheidsuitkering: drie jaar en twee maanden.

Overgangsregeling

De versobering van de

uitkeringsduur gaat gelden voor zittende en nieuwe ambtsdragers.

Eerbiedigende werking geldt uitsluitend voor al eerder ingegane

uitkeringen voor zover deze zijn ingegaan vóór de datum van

inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. Die is in artikel II bepaald op 1

september 2012.

Er is niet voorzien in een eerbiedigende werking voor ambtsdragers

die op het moment van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel nog in

functie zijn.

Het

Lente-akkoord vergt veel van de gehele samenleving. Dat politieke

ambtsdragers hierin het goede voorbeeld geven en een eigen bijdrage

leveren, is wezenlijk voor het maatschappelijk draagvlak van de

ingrijpende maatregelen die zijn aangekondigd in het Lente-akkoord. Het

kabinet vindt dat dit aspect zwaarder dient te wegen dan de

verwachtingen die de politieke ambtsdragers hebben kunnen ontlenen aan

de rechtspositieregeling waaronder zij hun ambt hebben aanvaard.

Het wetsvoorstel laat de aanspraken voor

aftredende politieke ambtsdragers die op dat moment 55 jaar of ouder

zijn en een voor de Appa-uitkering geldende loopbaan hebben van 10 of

meer jaren, ongemoeid.

Amendering

Alle gegevens zijn gebaseerd op

het voorstel zoals dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is

gestuurd. Aangezien de Tweede Kamer de mogelijkheid van amendering

heeft, kan niet met zekerheid worden gesteld dat dit voorstel in de

huidige vorm ook in het Staatsblad zal verschijnen. Bovendien zal na de

Tweede Kamer ook de Eerste Kamer het door de Tweede Kamer aangenomen

voorstel nog behandelen.

Normaal gesproken kan de Eerste Kamer het

wetsvoorstel aannemen of verwerpen. Eerder kan aan de bovenstaande

informatie geen zekerheid worden ontleend.

Dit wetsvoorstel

ziet onder meer op geldelijke voorzieningen voor leden en gewezen leden

van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in

artikel 63 van de Grondwet. Artikel 63 van de Grondwet bepaalt dat

dergelijke geldelijke voorzieningen bij wet worden geregeld en dat deze

wet alleen kan worden aangenomen met ten minste twee derden van het

aantal uitgebrachte stemmen.

Verhoging pensioenleeftijd

Demissionair minister

Spies gaat in de Memorie van Toelichting ook in op de verhoging van de

pensioenleeftijd: “In de Appa is de ingangsdatum van het aanvullend

pensioen nu gefixeerd op 65 jaar. Het wijzigen van deze leeftijd in een

flexibele pensioengerechtigde leeftijd vereist een complexere aanpassing

van de Appa dan het onderhavige voorstel beoogt. Vanwege die

complexiteit zal deze aanpassing in een separaat wetsvoorstel worden

geregeld.”

Over Auteur

1 reactie

  1. G.v.Poppelen op

    Geachte. Wat er geschreven staat dat de wachtgeld regeling gelijkkomt te staan met de duur van de WW. Wildat ook zeggen dat ambtsdragers nu ook verplicht zijn om werk te zoeken, zodat de wachtgeldregeling hiermee verder bekort kan worden. Of heeft deze groep eerts het voorrecht om 3 jaar en 2 maanden eerst uit te zitten voordat zij moeten gaan soliciteren. Mocht dit het geval zijn dan is dit niet rechtvaardig. Zij kiezen voor dit vak en als het ophoud moet ook voor hen de solicitatieplicht gestand worden gedaan. Ik vind dit toch wel erg lang. Mvg. G.v.Poppelen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden