WRR: Pas op de plaats transitie nodig

0

De zorg voor kwetsbare groepen komt in de knel als er niet op korte termijn actie wordt ondernomen om een nieuw aanbod van verzorgd wonen te ontwikkelen.

Dat constateert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, samen met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hun advies: en visie voor de langere termijn en een langzamer transitieproces.

“Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf”, constateert de Raad voor de Leefomgeving. De hervorming van de langdurige zorg sluit goed aan op de wens van mensen om zelfstandig te wonen. Maar er is te weinig zicht op de nieuwe woon- en zorgbehoefte, aldus de raad. Zij adviseert om de woonkosten en zorgkosten apart af te rekenen.

Verder moeten zorgorganisaties de ruimte krijgen – ook financieel – om samen te werken. Eigenaren van zorgvastgoed moeten meer tijd krijgen om plannen te maken om de transitie goed te laten lukken, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn over de gevolgen van de hervormingen van de langdurige zorg voor de woningmarkt. Het advies is in samenwerking met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) tot stand gekomen.

Regie
De hervormingen bieden kansen om mensen met beperkingen in hun eigen buurt te laten wonen met een pakket aan nieuwe zorg- en dienstverlening. Prima, vindt de raad, maar er staan problemen tegenover: “Er is sprake van een toenemend verschil, zowel kwantitatief als kwalitatief, tussen vraag en aanbod van verzorgd wonen. De omvang van het probleem kan regionaal en zelfs lokaal verschillen. Daarom is lokale inventarisatie van de woning- en voorzieningenbehoefte vereist. Gemeenten moeten de regie nemen.”

Verder waarschuwt de Rli voor kapitaalvernietiging als zorg- woon- en welzijnsorganisaties zich tot hun kerntaak beperken en niet gaan samenwerken: “Door de economische crisis en door het woon- en zorgakkoord zijn veel marktpartijen beducht om investeringen te doen. Dat kan ertoe leiden dat organisaties eigen belang voorop stellen en zich richten op korte termijn beslissingen,” schrijft de raad.

Transitieplan
Investeringen in kwalitatief goede zorg- en woonvoorzieningen vergen samenwerking en een duidelijke lange termijn visie. De raad vraagt het kabinet om aan partijen deze ruimte te bieden. En om zorgvastgoedeigenaren binnen twee jaar een transitieplan op te laten stellen, dat de tijdsplanning van de transformatie van het vastgoed bevat. “Als de transitie met minder maatschappelijke kosten kan worden gerealiseerd door te kiezen voor een meer geleidelijk tijdpad, moeten het Rijk en de gemeenten daarvoor ruimte bieden”, aldus de Rli.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden