Zoektocht naar overheid van de toekomst

0

Voor innovaties en experimenten heeft de zogenoemde Tafel van 15 de Zeeuwse gemeente Tholen aangewezen. Het doel is dat er één herkenbare overheid ontstaat, uiteindelijk in de hele provincie.

De Tafel van 15? Ja. Dat is een initiatief van de dertien Zeeuwse gemeenten, de provincie en waterschap Scheldestromen. De provincie heeft de tafel bedacht als reactie op de plannen van minister Ronald Plasterk om tot grotere provincies te komen.Simpelweg herindelen zien ze in Zeeland niet zitten. Daarom moet in Tholen, als “een Zeeland in het klein”, de aanzet worden gegeven naar een toekomstbestendige, “veerkrachtige” overheid.

“De bestuurlijke inhoud moet dus voorop staan: welke taken komen er op ons af en hoe pakken we die op en voeren die uit?”, staat in een geleidebrief van de Griffier van de Staten. “Wat is er nodig, bezien vanuit burgers en bedrijven, aan taakuitvoering door de overheid. Het optimaal organiseren van die opgave is waar het om gaat. Wat daar uit komt zien we dan wel. Niet: “hoe gaan we herindelen?” maar “hoe zorgen we dat de overheidstaken doelmatig, doeltreffend en democratisch worden uitgevoerd?”

Tholen
De vijftien samenwerkingspartners zien in Tholen een mooi startpunt voor hun ambities. Het ligt geografisch gezien ook handig, is een reden voor de keuze.

Raadslid Laurence Haack van de VVD in Shouwen-Duiveland was bij een informatiebijeenkomst over de samenwerking in Zeeland.
“Er zal gewerkt worden langs drie sporen”, schrijft Haack:

  • Een organisatorisch spoor dat gaat over ambtelijke samenwerking tussen de verschillende overheden op het gebied van ondersteunende afdelingen en later ook op het gebied van de primaire taken
  • Een innovatief experiment in de gemeente Tholen waar gewerkt zal gaan worden alsof er al één herkenbare Zeeuwse overheid is. Van die ervaringen kan geleerd worden en gebruik gemaakt worden in de rest van het traject
  • Een bestuurlijk spoor, waar bekeken wordt wat de Zeeuwse overheden bindt, hoe één herkenbare overheid er uit moet zien en hoe die bereikt kan worden.

Een bestuurlijk Ei van Columbus? Nou nee, stelt het raadslid. “De stip die de Tafel van 15 op de horizon zet is “één herkenbare Zeeuwse Overheid”. Dit doel mag je naar mijn mening alleen maar stellen als dat doel de uitkomst is van een zo breed mogelijk gevoerde structuurdiscussie. In ieder geval moet die discussie dan gevoerd zijn in alle gemeenteraden, provinciale staten en de algemene vergadering van het waterschap.”

In het najaar wordt een definitief plan van aanpak verwacht.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden