Inwoners betrekken bij sportbeleid: praktijkvoorbeelden

0

Samen met inwoners op zoek naar de invulling van sport en bewegen in de gemeente: hoe pak je dat aan? Drie praktijkvoorbeelden van gemeenten die in gesprek zijn over hun sportvisie.

Hoe zorg je ervoor dat sporten betaalbaar blijft? Wat is er nodig om inwoners met plezier te laten bewegen? En hoe houd je verenigingen vitaal? Het zijn voorbeelden van vragen waar Alphen aan den Rijn graag het antwoord op wil weten. Daarvoor organiseert de gemeente de startbijeenkomst Sporten & Bewegen waar inwoners kunnen meepraten.

De gemeente licht die avond het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal Preventieakkoord toe, bijvoorbeeld over de veranderingen die komen en welke kansen dit biedt. Verschillende sprekers gaan in gesprek over vijf thema’s. De gemeente hoopt die avond input te krijgen om tot een sportvisie te komen en ‘een sport & beweeg akkoord waar Alphen aan den Rijn de komende jaren mee vooruit kan.’

Overigens is sporten niet het enige onderwerp waar de gemeente de hulp van bewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden voor inschakelt. Zo ging de gemeente ook in gesprek tijdens een ‘cultuurtafel’. Iedereen die zich actief bezighoudt met cultuur binnen de gemeente mocht aanschuiven. De uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen van een nieuwe cultuurvisie. 

Participatietraject

Ook in Voorschoten vraagt de gemeente bewoners om hulp bij een sportgerelateerd onderwerp. Hier gaat het om het zoeken van een oplossing voor het plaatselijke zwembad Het Wedde, zo blijkt uit een recente raadsvergadering. Hoe zit dat? De subsidie van het bad vervalt per 2021. Voortbestaan lijkt geen optie zonder de gemeentelijke bijdrage. Het college onderzoekt verschillende scenario’s, maar start ook een participatietraject. Ze is op zoek naar nieuwe ideeën om het zwemmen voor ouderen en jongeren mogelijk te houden en vraagt inwoners om input.

Als denkrichting geeft wethouder Cramwinckel het combineren van het zwembad met andere functies, zo schrijft Sleutelstad. Als voorbeeld noemt hij een wellnesscentrum of het gebruik van de warmte van het bad voor andere toepassingen. Hij verwijst ook naar de gemeente Reeuwijk: ‘Daar hebben bewoners een stichting opgericht om het zwembad dat zou gaan sluiten zelf te runnen. Er zitten heel veel ideeën in de samenleving.’

Ideeënmarkt

De gemeente Dronten geeft jaarlijks honderd miljoen euro uit, onder andere aan zorg en onderwijs, en aan sport en cultuur. Elk jaar wordt vlak voor de zomer een kadernota vastgesteld waarin de ideeën voor besteding van de middelen staan. Tot nu toe was het gebruikelijk dat het college hiervoor voorstellen doet en dat de gemeenteraad vervolgens een besluit neemt. Dit jaar wil de gemeente dat anders doen. Raad en college vragen voordat ze de Kadernota 2020 opstellen eerst aan inwoners en belanghebbenden waar zij het geld van de gemeente aan zouden uitgeven. Sport, cultuur en recreatie is een van de programma’s uit de begroting.

Wie een suggestie wil doen of een plan of idee heeft, kan dat de hele maand februari online laten weten. ‘Dat mag van alles zijn: iets nieuws wat in Dronten moet komen, of juist iets wat er al is maar waar geen geld meer naar toe moet gaan.’ Begin maart organiseert Dronten een ideeënmarkt. Alle plannen, ideeën en suggesties die via de site bij de gemeente binnenkomen, kunnen hier worden toegelicht.

Deze input wordt vervolgens meegenomen bij de afwegingen die raad en college maken bij het vaststellen van de nota. Afwegingen daarbij: valt een plan onder de bevoegdheid van de gemeente, is het uitvoerbaar en wil het college het benodigde geld beschikbaar stellen.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden