Gemeenten mogen topinkomens zorg bestraffen

0

Minister Ronald Plasterk werkt aan een plan waarmee gemeentes een subsidiekorting op mogen leggen aan zorginstellingen waar bestuurders boven de Wet normering topinkomens (WNT) verdienen.

Plasterk reageert daarmee op Kamervragen over de situatie in Tilburg. De gemeente is voornemens twaalf zorginstellingen per 2016 geen subsidie meer te vertrekken omdat er mensen werken die een inkomen boven de norm van 178.000 euro (norm WNT-2) verdienen. Tilburg wijzigt daarvoor de subsidieverordening. Deze wijziging sluit aan bij de modelaanpakken waaraan Plasterk werkt.

Aanpak
Plasterk spreekt in de brief namelijk over een interbestuurlijk netwerk waar op dit moment drie provincies, 11 gemeenten, IPO en VNG deelnemen. Binnen dit netwerk worden ervaringen gedeeld over het terugdringen van bovenmatige inkomens op decentraal niveau. Bij deze modelaanpakken is het van ‘bijzonder belang’ dat ze juridisch houdbaar en praktisch uitvoerbaar zijn. Over de definitieve resultaten wil Plasterk de Kamers voor 1 juni 2015 informeren.

Overgangsrecht negeren
Decentrale overheden mogen dus eigen initiatieven ontplooien om de topinkomens terug te dringen als dit in lijn in met de modelaanpakken. Als voorbeeld wijst Plasterk op de overgangsregeling waardoor bestuurders vanaf 2016 alsnog boven de WNT-2 kunnen verdienen. Maar met dit overgangsrecht hoeven gemeenten geen rekening te houden, benadrukt Plasterk.

“Het is denkbaar dat de bezoldigingen van topfunctionarissen bij een zorginstelling voldoen aan de WNT, maar dat die zorginstelling toch niet in aanmerking komt voor een gemeentelijke subsidie omdat de subsidieverordening van die gemeente (met de decentrale inkomensnorm) geen rekening houdt met het overgangsrecht van de WNT. Een gemeente die topinkomens bij een gesubsidieerde instelling wil normeren, dient zich rekenschap te geven van dergelijke situaties en de mogelijke consequenties hiervan, ook voor het te bereiken subsidiedoel. De modelaanpakken zullen aan dit vraagstuk ook nadrukkelijk aandacht schenken en hiervoor handreikingen kunnen doen.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden