Uitgangspunten voor cao-overleg duidelijk

0

Het VNG-bestuur heeft de uitgangspunten voor het komende cao-overleg na een ledenraadpleging vastgesteld.

Uit die schriftelijke ledenraadpleging blijkt dat de overgrote meerderheid van de gemeenten achter de koers voor het komende cao-overleg staat.

146 gemeenten reageerden op de ledenraadpleging. Eén gemeente stemde tegen. Deze gemeente vindt de arbeidsvoorwaardennota te algemeen om mee in te stemmen en geeft er de voorkeur aan dat veel zaken centraal in de cao worden geregeld.

Inhoudelijke reacties

Gemeenten konden ook inhoudelijk reageren. Deze reacties bevatten veel suggesties, wensen en tips bij de afzonderlijke onderdelen van de arbeidsvoorwaardennota. De meest gemaakte opmerkingen gingen over:

  • Behoud van de lokale autonomie in HRM
  • Mogelijke kosteneffecten van de loonsombenadering en het individueel keuzebudget voor afzonderlijke gemeenten
  • De wens voor een concretere uitwerking van de uitgangspunten


Cao van de toekomst

De VNG en de bonden hielden in januari in Ede een gezamenlijke werkconferentie, waarin ze veel gezamenlijke ideeën voor een Cao van de Toekomst vaststelden.

In een verkennend gesprek op 1 maart spraken de onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken en de vakorganisaties af om in de komende cao een eerste stap te zetten naar die Cao van de Toekomst. De partijen streven ernaar om in deze cao afspraken te maken over in ieder geval:

  • een individueel keuzebudget
  • het ‘beloningshoofdstuk’
  • een redactionele, niet inhoudelijke slag in de hele rechtspositie

 

Start cao-overleg

Op 5 april begint het cao-overleg echt, en wisselen de partijen hun inzetbrieven uit. Het CvA verwerkt alle inhoudelijke reacties van de ledenraadpleging bij het opstellen van de inzetbrief en bij de komende cao-onderhandelingen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden