Vakbond niet tevreden met pensioenakkoord

2

Het bondsbestuur van Abvakabo FNV vindt het pensioenakkoord op dit moment onvoldoende. Voorzitter Edith Snoey spreekt van een ‘nee, tenzij’, zo maakt de vakbond bekend.

Volgens het bondsbestuur worden de risico’s te eenzijdig bij de

werknemers gelegd. Snoey vindt dat werkgevers medeverantwoordelijk

moeten blijven voor de gevolgen van de problemen op de financiële

markten.

Ook vindt Abvakabo het onacceptabel dat mensen met zware

beroepen en de lagere inkomens er als gevolg van dit akkoord op

achteruitgaan. Als iemand vanaf 2020 op 65-jarige leeftijd gebruik wil

maken van de AOW, moet dat gelijk blijven aan het huidige niveau. Snoey

meent dat op basis van de huidige berekeningen dat onvoldoende

gewaarborgd blijft.

Consequenties

Het bestuur vergaderde sinds dinsdagochtend over het akkoord

waarover werkgevers, kabinet en de vakcentrales FNV, CNV en MHP begin

deze maand overeenstemming bereikten. Het voorziet onder meer in

verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 in 2020. Vakcentrale FNV zei in een reactie na te denken over de consequenties van de opstelling van Abvakabo.

FNV

Bondgenoten wees het pensioenakkoord eerder al af. De grootste bond van

de FNV heeft ongeveer dezelfde bezwaren als de Abvakabo en kwam met een

eigen pensioenplan. FNV Bouw wacht nog op de uitkomst van berekeningen

die laten zien hoe de AOW-plannen in het akkoord uitpakken.

Maandag riep de bouwbond minister Henk Kamp van Sociale Zaken op

exact aan te geven weten waar AOW'ers straks op kunnen rekenen.

Voorzitter

John Kerstens wil op zo kort mogelijke termijn van de bewindsman weten

of bouwvakkers die er straks voor kiezen toch op hun 65e te stoppen met

werken, nog fatsoenlijk kunnen rondkomen. Dat is voor de bond cruciaal

voor een positief oordeel over het pensioenakkoord, aldus FNV Bouw.

Over Auteur

2 reacties

  1. D. de Knoop op

    Het ware goed als er eens een kabinet zou komen, dat het foute basisprincipe van de pensioenen terug zou kunnen draaien. Dat degenen die nu werken, het pensioen betalen van de generaties die voor hen waren, is niet logisch noch rechtvaardig.

    Beter verkoopbaar en acceptabel is, dat het ingelegde geld van degenen die nu werken, over 40 tot 50 jaar wordt gebruikt voor hun eigen pensioen. En dat zij zelf een bepaald garantiepensioen hebben met daarnaast de mogelijkheid zelf te bepalen hoe het inleggeld wordt belegd (bv voor 40%). Dan heb je als burger tenminste het gevoel dat er niet met je gespeeld wordt, maar dat je zelf meespeelt. Ook beter voor de pensioenfondsen, want dan kan over een veel langere termijn rendement worden gemaakt – statistisch gezien een hoger pensioen voor iedere pensionado.

    De foute start van 65 jaar terug met hoe pensioen wordt opgebouwd, moet gewoon over… dan komt weer de vraag: hoe gaan we dat betalen ? Ach, met alle miljarden die aan nonsenszaken worden besteed in gedachten, is de herinrichting van het pensioenbouwwerk misschien een veel waardiger doel..

  2. P. de Jong op

    De vraag of bouwvakkers die er straks voor kiezen toch op hun 65e te stoppen met werken, nog fatsoenlijk kunnen rondkomen kan in positieve zin worden beantwoord. Hieraan is wel een voorwaarde verbonden, namelijk: meer premies inleggen en dat betekent dat een bouwvakker tot aan zijn pensioen netto minder loon overhoudt. Het is een kwestie van keuze maken. In alle anti-reacties wordt heel gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat in een veranderende wereld ook de regels voor ouderdomsvoorzieningen zullen moeten veranderen. Een vakbond kan en durft dat niet aan haar leden te verkondigen. Vakbondsbestuurders zorgen er in het algemeen wel voor dat hun persoonlijke financi?le belangen goed geregeld zijn.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden