RvS: Norm topinkomens raakt ook lagere ambtenaar

1

Topinkomens in de (semi)publieke sector moeten aan banden, maar het loonplafond voor de best betaalde ambtenaren zal op de hele organisatie drukken. “Het loongebouw komt onder grote spanning te staan”, stelt de Raad van State.

Begin deze week diende minister Ronald Plasterk het wetsvoorstel in waarmee hij de inkomensnorm wil verlagen van 130 naar 100 procent van het salaris dat een minister verdient. Dit volgens de Wet normering topinkomens, die in 2015 moet ingaan. Momenteel zouden circa 300 bestuurders en hoge ambtenaren boven de norm verdienen. Door de verlaging naar 100 procent zouden ongeveer 1000 mensen die voor de (semi)publieke sector werken het salaris van een minister krijgen.

 

De verlaging van topinkomens zal ook de salarissen daaronder raken, waarschuwt de Raad van State. Conclusie: “Het loongebouw komt onder grote spanning te staan.” In het ergste geval krijgen ambtenaren minder betaald dan ze gezien de zwaarte van hun functie moeten krijgen.

Argumenten?
“De regering stelt in wezen voor om de afwijking van de norm, die indertijd vanwege de financiële crisis noodzakelijk werd geacht, tot norm te verheffen met als voornaamste argument dat de ministers definitief hebben afgezien van een verhoging.” Om het wetsvoorstel nu alweer te verlagen is een ad hoc beslissing, stelt de raad. Eerst legde Plasterk uit dat 130 procent een goede norm was. Nu is het weer noodzakelijk dat het om een plafond van 100 procent moet gaan.

Er is nog meer kritiek. “Ook is onduidelijk waarom niet gevreesd hoeft te worden voor de arbeidsmarktpositie van de publieke en semipublieke sector”, schrijft de Afdeling advisering van de raad. “De Afdeling advisering mist een nadere onderbouwing in de toelichting waarom niet langer gevreesd hoeft te worden dat bij de overheid onvoldoende deskundige en gekwalificeerde functionarissen kunnen worden geworven.”

Het wetsvoorstel is op 1 juli 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het advies van de Raad van State openbaar geworden.

Over Auteur

1 reactie

  1. Och, ze krijgen nu al veel meer dan ze verdienen, dus waarom niet wat minder. Een postkamermedewerker met 2 x modaal, wie heeft er ooit van gehoord?

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden