Opinie Verstevig de gemeentelijke i-functie

0

“Hoe stuur ik leveranciers aan?” en “Hoe zorg ik dat een koppeling tussen verschillende basisregistraties tot stand wordt gebracht?”. Antwoord: Investeer in kennis en kunde.

– COLUMN – Ingrid Hoogstrate

Deze en andere basale vragen borrelden met enige regelmaat op tijdens het congres van Operatie NUP, dat begin maart werd gehouden en waar relatief veel vertegenwoordigers van de gemeentelijke informatievoorziening aanwezig waren.

De vragen die werden gesteld tijdens het congres, stonden niet op zichzelf. Ook anderszins bereiken ons berichten dat de invoering van de NUP-bouwstenen niet altijd vlekkeloos verloopt, ook omdat (vooral kleinere) gemeenten vaak niet beschikken over voldoende adequaat opgeleide en ervaren (i-)deskundigen. Om daar structureels iets aan te doen ('de invoering van het NUP moet immers niet iets zijn van even één keer een kunstje uitvoeren') hebben Operatie NUP en de VIAG, de organisatie die landelijk de lagere overheid vertegenwoordigt als het gaat om de informatievoorziening, de koppen bij elkaar gestoken. Dat heeft geresulteerd in de i-NUP Academy, een opleidingstraject met als doel om kennis, kunde en vaardigheden van de (i-)deelnemers te optimaliseren.

Sneller
Naast het versterken van de i-functie binnen gemeenten mikt de i-NUP Academy ook op een versnelde grootschalige invoering van de bouwstenen en het nakomen van de resultaatverplichtingen. In dat aspect zit een directe samenhang met i-Spiegel, een toepassing waarmee gemeenten feitelijke informatie krijgen over de potentiële baten van binnengemeentelijk gebruik van de bouwstenen. Samenhang is er ook met de i-Versnellers, waarbij gemeenten actief en generiek ondersteuning wordt geboden bij een snelle invoering van de bouwstenen. Wat betreft die i-Versnellers ligt de focus in 2012 op de Webrichtlijnen en op de koppeling tussen BAG en WOZ.

Genoemde instrumenten (i-NUP Academy; i-Spiegel en de i-Versnellers) functioneren naast het al bestaande aanbod van Operatie NUP, dat onder meer bestaat uit een groot aantal impactanalyses, een basisvoorziening (met Toolkit en communityplatforms) en een uitgebreideleveranciersaanpak, waarin standaardisatie en harmonisatie van software en processen de rode draad vormen.

Daar waar de i-Versnellers zich richten op de proceseigenaren (zoals de applicatiebeheerder van de WOZ-bouwsteen), richt de i-NUP Academy zich binnen gemeenten in eerste instantie op de NUP-verantwoordelijke aan de i-kant. Operatie NUP streeft er nadrukkelijk naar om beide functies bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld tijdens de zogenoemde terugkomdagen van de i-NUP Academy.

Wat het oplevert?
Voor gemeenten levert de i-NUP Academy onder meer een versterking op van de i-functie in de gemeentelijke organisatie. Na het volgen van de opleiding beschikt de deelnemer over de vaardigheden en handvatten om de informatievoorziening/ICT van de gemeente in zijn algemeenheid en het NUP in het bijzonder, ter ondersteuning van de gemeentelijke ambities en doelstellingen in te zetten.

Grootste winst is er waarschijnlijk voor burgers en bedrijven. Betere kennis en kunde binnen gemeenten van en over de NUP-bouwstenen zal leiden tot een snellere invoering daarvan, waardoor burgers en bedrijven(nog) eerder zullen profiteren van een betere dienstverlening en administratieve lastenverlichting. Dát is uiteindelijk waar het om draait. Eén digitale overheid: betere service, meer gemak…


Ingrid Hoogstrate is programmamanager van Operatie NUP, een programma dat in opdracht van de VNG wordt uitgevoerd door KING.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden