Maassluis bezuinigt 40 ambtenaren weg

0

Bij de gemeente Maassluis moeten veertig ambtenaren verdwijnen. De bezuiniging is nodig om de begroting structureel sluitend te krijgen. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen

Dit blijkt uit de Kaderbrief 2011 van het college van burgemeester en wethouders, de voorloper op de begroting voor volgend jaar. Daarin stelt het college dat er meer pijnlijke maatregelen moeten worden genomen. Zo gaat de onroerendzaakbelasting met 20 procent omhoog.

Eerder was al bekend geworden dat gemeentelijke subsidies aan, vooral culturele, instellingen fors omlaag gaan. Alle instellingen krijgen volgend jaar een korting van 7,2 procent. In de jaren daarna dalen de subsidies met nog eens 2,6 procent (2012 en 2013) en 2,7 procent (2014).

Het college zegt zich ervan bewust te zijn dat het gaat om ingrijpende bezuinigingen. Maar die zijn volgens burgemeester en wethouders onontkoombaar: als Maassluis niets doet, leidt dit tot een tekort van 6 miljoen euro in 2014. Hoofdoorzaak is de economische recessie en de bezuinigingen bij de rijksoverheid, waardoor Maassluis minder geld uit het Gemeentefonds zal krijgen.

Het college stelt overigens wel voor de verhoging van de OZB te compenseren door een verlaging van de reinigingsrechten, wat mogelijk is door een goedkoper contract voor de afvalverwerking. Per saldo zullen de gemiddelde woonlasten voor de Maasssluizer daarom zelfs iets dalen.

Naast deze bezuinigingen wil het college ook flink investeren in de stad, zoals in alle buitensportterreinen en in het onderhoud van wegen, riolering en kademuren, zo blijkt uit de Kaderbrief. Het is straks aan de gemeenteraad van Maassluis om over alle in de brief genoemde zaken te beslissen.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden