Onterecht ontslag ambtenaar Beuningen

2

De ambtenaar uit Beuningen zou een klokkenluider zijn, die met een brief zijn collega’s aan de schandpaal had genageld. De rechter oordeelt anders.

De Beuningse ambtenaar werd op staande voet ontslagen. Over

het daaropvolgend aangespannen kort geding zei burgemeester Huib Zijlmans: “Dat mogen ze

doen
.” En die zaak heeft de gemeente dus verloren.

In november 2010 kreeg het college

de anonieme brief, met als afzender De Klokkenluider en als onderwerp

‘oneerlijk ambtenaren’. In de brief zijn beschuldigingen geuit over het gedrag

van collega’s bij de gemeente. In het bijzonder werd gewezen op bepaalde

panden, die niet gebouwd zouden zijn zoals ”wij de gemeente Beuningen de vergunning hebben

afgegeven”, citeert de rechter uit de brief.

Handschrift

Het college had een

handschriftexpert op de met de hand geschreven enveloppe gezet. Daaruit zou

blijken welke medewerker het lek was. Ook een zinsnede uit de brief leek te

wijzen op de later ontslagen ambtenaar: ”Ik ben al heel lang in dienst van de

gemeente Beuningen.

De tijd die ik nog moet uitdienen, zal ik op een eerlijke manier doen”.

De burgemeester verweet de ambtenaar meerdere keren leugens te vertellen. Toch

bewees tegenonderzoek dat het niet bewezen is dat het om deze

ambtenaar gaat. Per

14 juni kan de medewerker opnieuw aan de slag in Beuningen. De gemeente moet de

proceskosten betalen.

Over Auteur

2 reacties

 1. Beste Nobby op

  Beste Nobby,
  Iedere gemeente heeft een zogenaamde klokkenluidersregeling om ambtenaren in staat te stellen om netjes melding te maken. In de CAO geldt in dat geval een garantie dat er geen ontslag volgt. Nu heeft deze meneer/mevrouw er voor gekozen om het anders te doen. Dat kan en dat is zijn/haar goed recht echter de ontslagbescherming is er niet.

  De logica om totdat het tegendeel bewezen is achter de verdachten te blijven staan volgt uit het rechtsbeginsel dat je ONschuldig bent totdat is aangetoond dat je schuldig bent.

  Begrijp me niet verkeerd: corrupte/foute medewerers krijgen wat mij betreft allemaal een aangifte bij justitie aan de broek en strafontslag en (vanwege verwijtbare werkloosheid) geen uitkering.

 2. nobby - animal cop op

  Bij klokkenluiders is het bijzonder dat de organisatie altijd achter de overtreders/daders gaat staan “totdat het tegendeel bewezen is”. Vrijwel nooit wordt de zaak goed uitgezocht en toegelicht. Meestal is de klokkenluider de klos. Ook hier waar toch stevige vraagtekens te zetten zijn bij het mogelijk corrumperende gedrag van bedrijven en gemeentelijke toezichthouders die kennelijk een oogje dichtknijpen. Ik adviseer gemeente Beuningen om schoon schip na te streven. Laat iedereen – in persoon maar ook anoniem – signalen over corruptie uiten. Wedden dat er dan veel concrete info vrijkomt waar je wat mee kunt doen om je integriteit te bewijzen.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden