Sociale partners onderzoeken Het Nieuwe Werken

0

“Het nieuwe werken en de flexibele schil van medewerkers vragen aandacht”, vinden sociale partners. Andere zaken op het programma voor de komende jaren zijn nieuwe contractvormen, mobiliteit van personeel en de inhuur van externen.

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds), opgericht door de sociale partners van gemeenten, wil

beginnen met een heldere begripsbeschrijving van Het Nieuwe Werken. Een andere

vraag is wat de motieven van gemeenten zijn om dit in te voeren. En welke

invloeden gaan uit van het gebruik van social media?

Het fonds werkt aan een instrument om gemeenten bij deze

inrichting te ondersteunen. Daarnaast komen er themabijeenkomsten en virtuele

kenniskringen voor het delen van kennis, staat in het beleidsprogramma

2011-2013 van het fonds: Klaar voor de toekomst.

Externen

De inhuur van externen wordt in kaart gebracht. Waarom

worden zij ingehuurd en voor welke functies? Het A+O fonds vindt ook dat

er meer geïnvesteerd moet worden in de mobiliteit van ambtenaren. Door

bezuinigingsronden gaan veel gemeenteambtenaren uit zichzelf of gedwongen op

zoek naar een baan. Het fonds vraagt daarom speciale aandacht voor werk naar

werk-trajecten.

“Strategische personeelsplanning is noodzakelijk: op korte

termijn moet worden bezuinigd”, staat in het programma. “Maar op middellange

termijn vertrekken veel oudere medewerkers, waardoor een grote vervangingsvraag

ontstaat, zeker naar hoger opgeleiden.”

Subsidie

Het fonds heeft een subsidie voor de ontwikkeling en

mobiliteit van medewerkers. Met dit budget moeten gemeenten individuele

trajecten betalen waarmee ambtenaren een stap kunnen maken tijdens hun

loopbaan. De regeling is breder dan de scholingsregeling van de vorige periode.

Portfoliotraining, stages, detachering en dergelijken worden met de subsidie

gestimuleerd.

Het fonds bestaat uit vertegenwoordigers van het College voor

Arbeidszaken, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en beroepsvereniging CMHF.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden