Opinie ‘NOiV voert de troepen aan’

1

Erik Gerritsen, ambassadeur van NOiV, vertelt in zijn column hoe positief in het buitenland op het programma wordt gereageerd.

– COLUMN – Erik Gerritsen

Op donderdag 24 maart werd in Utrecht het jaarcongres van het NOiV gehouden, de organisatie waar ik als ambassadeur open standaarden en open source software aan verbonden ben. Als dagvoorzitter mag ik terugkijken op een geslaagde en inspirerende dag, die wat mij betreft in de bijdrage van de Engelsman Liam Maxwell een hoogtepunt kende.

Maxwell (Conservatieve Partij) heeft zitting in de raad van het bestuurlijke gebied Windsor and Maidenhead en heeft in de afgelopen jaren meerdere uitgaven geschreven, waarin het belang van burgers en bedrijven vooropstaat en waarbij een 'open' strategie de rode draad is.

Het was niet de eerste keer dat het programmabureau NOiV loftuitingen van buitenlandse sprekers ten deel viel. Vorig jaar verzuchtte Florian Schießl, betrokken bij de open source-migratie in de Duitse gemeente München, tijdens het jaarcongres dat hij graag zou zien dat Duitsland eenzelfde project als NOiV in huis had. Vanwaar al die eer voor het NOiV?

Open source

Als ambassadeur heb ik de afgelopen drie jaar van dichtbij mogen meemaken waar het programmabureau aan heeft gewerkt, en wat het ook daadwerkelijk heeft bereikt. Zo publiceerde het een groot aantal case-studies over het gebruik van open standaarden en open source, werd een Leveranciers Manifest Open Standaarden gelanceerd, en werd de 'Bestuurstafel decentrale overheden' opgestart.

Zelf was ik met name betrokken bij deze Bestuurstafel, een reeks van bijeenkomsten waarbij bestuurders, leveranciers en inhoudelijke deskundigen uit verschillende geledingen van overheden bijelkaar komen en 'doorbraken' op het gebied van open standaarden en open source software identificeren en concretiseren.

KING

Eind dit jaar loopt officieel de termijn van programma NOiV af, en alleen al in dat kader was het mooi dat tijdens het jaarcongres het Bestuurstafelstokje overgedragen werd aan Tof Thissen, directeur van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). Ik ken Tof en heb er alle vertrouwen in dat de lijn van de Bestuurstafel, die inmiddels tot een flink aantal doorbraken heeft geleid (zoals de Marktplaats hergebruik en het genoemde Leveranciersmanifest), door hem en KING zal worden doorgezet en worden uitgebouwd.

Mooi was dus ook de presentatie van Liam Maxwell. Hij vertelde met name naar Utrecht gekomen te zijn om van de pioniers te leren. 'De aanpak van NOiV is ons tien jaar voor. Ik zou willen dat ik jullie kon bottelen, en mee terug kon nemen naar het Verenigd Koninkrijk. Het NOiV voert de troepen aan', aldus de Engelsman. Een groter compliment is bijna niet te krijgen…

Eerdere columns van Erik Gerritsen:

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

1 reactie

  1. Robert Noorlander op

    Wat mij hieraan stoort, is dat Gerretsen geen enkele moeite doet om ook maar ??n keer op te schrijven wat “NOiV” betekent. Het zal wel iets met open standaarden te maken hebben, zoveel begrijp ik nog net. Maar verder gaat het vooral over hoe goed het buitenland vindt wat hij doet. Misschien terecht, ik kan het niet beoordelen.
    Maar Erik Gerritsen denkt kennelijk dat iedereen, net als hijzelf, weet waar hij mee bezig is en wat zo’n afkorting betekent. Ik hoop niet dat deze kijk op gemeenteland ook in de rest van zijn werk doorklinkt. Niet t? ver voor de troepen uitlopen, anders lukt het niet…..