Lagere opleiding, eerder met pensioen?

10

Het opleidingsniveau zou mede moeten bepalen op welke leeftijd werknemers AOW krijgen. Het is eerlijker als medewerkers met een lagere opleiding, die op een jongere leeftijd begonnen met werken, ook eerder de AOW in mogen dan medewerkers met een hogere opleiding. Dat stelt accountantsbureau KPMG.

Werknemers met een lagere opleiding beginnen gemiddeld eerder met werken. Vaak zijn zij al op 16-jarige leeftijd aan het werk, terwijl hoogopgeleiden vaak pas rond de 25 jaar hun werkende leven beginnen, stelt KPMG. Het gevolg is dat lager opgeleiden tot wel tien jaar langer aan AOW-premie betalen. Terwijl de levensverwachting van laagopgeleiden gemiddeld vier jaar korter is dan die van de hoogst opgeleiden. Dat betekent dat laagopgeleiden gemiddeld dus ook nog korter van de pensioenvoorziening gebruikmaken. Het accountantsbureau spreekt zelfs van subsidiëring van de AOW van hoogopgeleiden door laagopgeleiden.

Hierdoor lopen lager opgeleiden een aanzienlijk bedrag aan AOW mis ten opzichte van hoger opgeleiden. Deze ongelijkheid kan volgens KPMG worden opgelost door de ingangsleeftijd van de AOW afhankelijk te maken van het opleidingsniveau.

Dit zou betekenen dat het eerlijk zou zijn als de laagst opgeleiden in 2018 al met 64 jaar en 3 maanden in de AOW zouden mogen gaan en de hoogst opgeleiden met 67 jaar en 3 maanden. Na verloop van tijd zou de AOW-gerechtigde leeftijd dan meegroeien met de stijgende levensverwachting, oftewel een stijging van gemiddeld twee á drie maanden per drie jaar.

 

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

10 reacties

 1. Avatar

  Met amper 17 jaar begonnen te werken met lagere opleiding. Met 14 jaar intensieve avondstudie opgewerkt naar een HBO-plus en diverse vakopleidingen. “Beloning” een latere AOW datum….? Hoezo eigen initiatief tonen… Beter kunnen gaan fietsen i.p.v. studeren….
  Hoe dom kun je zijn!

 2. Avatar

  Dit is een warig verhaal, waarin pensioen en AOW door elkaar worden gehaald. AOW is niet gekoppeld aan je werkzame leven. Ook mensen die nooit gewerkt hebben krijgen AOW. Het enige dat daarvoor nodig is, is dat je gedurende de opbouwperiode van 50 jaar in Nederland woont. De AOW van nu wordt opgebracht door de werkenden van nu (omslagstelsel). Pensioen wordt door werkenden in loondienst opgebouwd en is een collectief geregeld individueel recht of een private verzekering. Overigens was het in de tijd dat ik ging werken zo dat je als vrouw geen pensioenpremie betaalde (want je ging toch trouwen). Uiteindelijk was ik al 7 jaar aan het werk voordat ik pensioenpremie ging betalen.

 3. Avatar

  Wordt er ook aandacht besteed aan de relatie studieschuld hoger opgeleiden versus meer pensioenafdracht lager opgeleiden? Hoger opgeleiden worden ook niet gecompenseerd voor de hogere studiekosten die afgedragen moeten worden…

 4. Avatar

  Hoezo, ‘eerlijk’? Nogal zwart-wit gesteld.
  Hoe zit het met hoger opgeleiden die hun studie betaald hebben door er naast te (moeten) werken? Leuk om die te straffen voor hun harde werk.
  Of zij die al met 12 of zo een krantenbaan namen voor wat extra geld, en ook doorleerden voor chirurg? Zij worden voor de opleiding gestraft ondanks een werkend leven van soms veel langer dan de lager opgeleiden.
  Hoe zit het met mensen die pas na hun werkende leven een universitaire graad hebben gehaald – ook straffen?
  Hebben hoger opgeleiden ook niet meer aan de pensioenkas bijgedragen. En nee, je werkt niet voor je eigen pensioen, je werkt voor het pensioen van de generatie vóór je.
  Hoe zit het met mensen die ‘lekker gingen verdienen’ in plaats van verder opgeleid te worden (ik ken er een stel van)? Moeten die beloond worden voor gebrek aan ambitie?
  Kortom, weer eens (te) kort door de bocht.

 5. Avatar

  Ik snap het wel maar heb wel wat vragen
  zoals veel studenten werken naast de studie, hoe verhoudt zich dit tot later met pensioen?.
  De deeltijdstudenten beginnen vaak ook al vroeg met werken, later in de arbeidscarriere hoger opgeleid raken, heeft dit nog effect op de ingang van de AOW?
  Wat doet de hoeveelheid stress waar medewerkers veel mee te maken hebben met de langduriger inzetbaarheid?

 6. Avatar

  Is het niet beter de pensioengerechtigde leeftijd te koppelen aan het aantal jaren dat je hebt gewerkt, bv. 43 jaar. Dat kunt je objectief vaststellen.

  • Avatar

   Aantal jaren dat je werkt als uitgangspunt voor AOW is inderdaad veel eerlijker en objectiever. Er wordt maar even makkelijk voorbij gegaan aan al die mensen die jong begonnen zijn met werken en vervolgens jaren naast hun werk hebben gestudeerd, om verder te komen.
   Als je op 18 of 19 jaar bent gestart met werken en de 65 haalt, heb je er 45 werkzame jaren op zitten. Dan kan t wel weer eens. Vroeger had je recht op AOW/pensioen met 65 of bij 40 dienstjaren.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden