Van onze partner eRIC

Congres aanpak geweld achter de voordeur

0

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn complexe problemen waarbij een goede samenwerking tussen zorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en politie essentieel is. Hoe zet u ketensamenwerking op rond een gezin? En hoe brengt u één huishouden, één regisseur, één plan in de praktijk? 

Dit geaccrediteerde congres gaat over de aanpak van huiselijk geweld in de keten en is bedoeld voor o.a.:

  • Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld
  • Professionals binnen de gemeente
  • Leden sociaal wijkteam
  • Politie
  • Veiligheidshuizen
  • Reclassering
  • Maatschappelijk werkers en sociaal agogen

Jaarlijks worden er ruim 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld en slechts een klein percentage hiervan krijgt de professionele hulp die ze nodig hebben. De juiste opvang en behandeling bieden is lastig omdat er sprake is van multiproblematiek.

Hoe ziet de samenwerking eruit binnen de vernieuwde meldcode huiselijk geweld? En welke informatie mag u wel en niet verstrekken aan uw partners zonder beroepsgeheim?

Kom naar het congres ‘Geweld achter de voordeur’ en ontdek:

  • Hoe u effectief samenwerkt met uw ketenpartners en het gezin
  • Wat het beroepsgeheim betekent voor uw multidisciplinaire overleg
  • Hoe u eergerelateerd geweld, generationeel geweld of ouderenmishandeling signaleert

In de middag kunt u kiezen uit één van de drie verdiepingssessies over de verschillende vormen van huiselijk geweld. Deze vragen elk om een ander behandelplan en manier van signaleren. Heeft u bijvoorbeeld binnen uw werk te maken met eerwraak? Of kent u een oudere die door zijn eigen kinderen financieel uitgebuit wordt? Of kent u een gezin waarbij het geweld van generatie op generatie wordt doorgegeven, maar heeft u geen idee hoe u dit moet doorbreken? Op deze vragen krijgt u antwoord in de verdiepingssessies.

Medilex | congres ‘Geweld achter de voordeur’
Dinsdag 14 april

Lees meer

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden