Bouwbesluit in vogelvlucht

0

Per 1 april treedt het nieuwe Bouwbesluit in werking. Maar wat verandert er nou eigenlijk? Een samenvatting.

Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een nieuw bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Dit treedt op 1 april a.s. in werking. Dit nieuwe besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het nieuwe Bouwbesluit bevat ook enkele nieuwe voorschriften.

Wat verandert er?
Er verandert veel maar tegelijkertijd blijft ook veel hetzelfde. De grootste verandering is dat er voortaan 1 set technische voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken (zoals tunnels, bruggen, overkappingen, schuttingen en straatmeubilair) zal zijn. Bovendien zijn deze voorschriften qua systematiek, begrippen en begripsbepalingen beter op elkaar afgestemd.

Slopen
Met de inwerkingtreding van het nieuwe Bouwbesluit wordt de omgevingsvergunning voor het slopen op grond van de bouwverordening vervangen door een sloopmelding.
U heeft een sloopmelding nodig als:
–  naar redelijke inschatting de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m³ is; of
–  asbest wordt verwijderd.

Lees alles over de sloopmelding in de Kennisbank Omgevingsrecht >>

De sloopmelding heeft tot doel de gemeente te informeren over de op handen zijnde sloop. Er kan tegen de sloopmelding geen bezwaar worden ingediend. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Niet alle sloopvergunningen verdwijnen. Als er wordt gesloopt in een beschermd stads- of dorpsgezicht, in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning nodig is of wanneer het een monument betreft, dan is ook na 1 april 2012 nog een vergunning nodig. Er blijven dus een aantal sloopvergunningen behouden, maar de meest voorkomende vervalt: de sloopvergunning op grond van de bouwverordening. Een sloopmelding kan via het Omgevingsloket online worden ingediend.

Trilling en geluid
Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit worden ook de maximaal toelaatbare geluid- en trillingsniveaus bij bouwen en slopen landelijk en wettelijk verankerd. Tot nu toe was dat alleen in lokale verordeningen vastgelegd waarbij veelal werd verwezen naar een ministeriële circulaire. Worden de geluid- of trillingniveaus tijdens de uitvoering overschreden, dan kan de handhavende gemeente het werk meteen stilleggen. Is vooraf duidelijk dat niet aan deze regels voldaan zal worden, dan kan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zelfs worden geweigerd. Gemeenten kúnnen op aanvraag van de initiatiefnemer van de normen afwijken (middels een ontheffing), maar alleen met een goede, feitelijke onderbouwing vooraf.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden