Bouwbesluit wordt gewijzigd na meldingen

0

Sinds maart dit jaar kwamen er 90 meldingen binnen over het nieuwe Bouwbesluit. Minster Stef Blok van Wonen en Rijksdienst zet op een rij wat gewijzigd zal worden aan de wet.

Het gaat om specifieke wijzigingen van het Bouwbesluit. De meldingen komen voort uit de praktijk, zoals de constatering van het probleem dat niet alle lantaarnpalen geaard hoefden te worden volgens de nieuwe wet. Dit heeft een hond, die urineerde tegen een lantaarnpaal, het leven gekost. Om dat soort redenen verdient het Bouwbesluit dus aanpassingen.

 

Minster Blok geeft antwoord op Kamervragen. “Kunt u aangeven of het klopt dat de voorliggende tekstwijzigingen van het Bouwbesluit de gemeente ook de mogelijkheid biedt om een beroep op gelijkwaardigheid af te wijzen als de honorering van dat beroep, en daarmee het niet aansluiten, ertoe kan leiden dat de energie- en/of milieudoelstelling van het Warmteplan niet (meer) bereikt kan worden of sterk verslechtert?”, is een van de vragen.

 

Klopt, antwoordt Blok. “Het is juist dat de voorliggende wijziging de gemeente de mogelijkheid geeft om in het door u beschreven geval een beroep op gelijkwaardigheid af te wijzen.” Volgens artikel 1.3, derde lid, moet een gelijkwaardige oplossing ten minste dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu hebben als wordt bereikt met de in het warmteplan voor die aansluiting opgenomen mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu.”

 

Duurzaamheid

Het Bouwbesluit moet gemeenten prikkelen om een duurzaam warmtenet op te zetten. “Als het goed is, heeft een gemeente bij het opstellen van het warmteplan en het berekenen van het aantal benodigde aansluitingen rekening gehouden met de mogelijkheid dat in sommige gevallen een beroep op gelijkwaardigheid zal worden gedaan dat moet worden gehonoreerd.” Dat zou de keuze voor een duurzamer energievoorziening aanlokkelijk maken.

 

Bij het Meldpunt Bouwbesluit zijn dus 90 meldingen ontvangen, waarvan er 20 zijn verwerkt in de voorliggende wijziging van de wet. Een melding is verwerkt in de Regeling omgevingsrecht. Een handjevol meldingen wordt nader bekeken.

 

Wijkvoorziening

“Hoe kan een voorziening voor een individueel bouwwerk nu gerelateerd worden aan een wijkvoorziening”, is een vraag uit de Tweede Kamer. “Dit wordt bepaald door de mate van energiezuinigheid van het distributienet en het opwekkingsrendement van de over dat distributienet getransporteerde warmte”, is het antwoord. “De voorziening voor het individuele bouwwerk moet bij een gelijkwaardige oplossing ervoor zorgen dat de totale mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu voor het gebied, op hetzelfde niveau blijft.”

 

Dan de monumenten. Welstandscommissies zijn niet meer verplicht, maar geldt dat ook voor monumentale bouwwerken? Ja, maar wel met een slag om de arm. “Burgemeester en wethouders kunnen er voor kiezen om bij een omgevingsvergunning voor het bouwen geen advies te vragen over welstand, ook bij monumenten. Voor monumenten blijft echter onverkort gelden dat indien (ver)bouwen van een monument ook inhoudt dat een

omgevingsvergunning voor monumenten nodig is, advies moet worden gevraagd aan de monumentencommissie die moet worden ingesteld op basis van de Monumentenwet 1988.”

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden