Nieuw stelsel bouwtoezicht tegelijk met Omgevingswet

2

Een nieuw stelsel van bouwtoezicht moet tegelijk met de Omgevingswet in werking gaan treden, op 1 januari 2021. De gemeente blijft het bevoegd gezag, maar de rol bij vergunningverlening, toezicht en handhaving verandert.

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn het eens geworden over een nieuw stelsel voor bouwtoezicht en de voorwaarden. Ook hebben de partijen bestuurlijke afspraken gemaakt over hoe de betreffende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan worden ingevoerd. ‘Met het bestuursakkoord blijft de rol van bevoegd gezag voor de handhaving uitvoerbaar voor gemeenten,’ aldus de VNG.

Gratis Whitepaper | VTH – Wat is het en hoe staat het met de uitvoering?

Willem Dijsselhof belicht in deze gratis whitepaper vergunningen, toezicht en handhaving. Met name vanuit het perspectief van gemeenten. Lees meer

Handhaven

In het nieuwe stelsel worden bouwers meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Ze moeten een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitsborger inschakelen, in plaats van de papieren toets en het beperkte toezicht door bouw- en woningtoezicht nu. In het bestuursakkoord wordt benadrukt dat de gemeente het bevoegd gezag blijft. Nieuw is dat de gemeente handhavend kan optreden na signalen van de kwaliteitscontroleur, derden of na eigen waarneming. Bijvoorbeeld door de bouw stil te leggen.

Proefprojecten

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet worden door de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken een groot aantal proefprojecten uitgevoerd. Hiermee wordt de werking van het stelsel verfijnd en kunnen gemeenten, bouwers en toezichthouders zich volgens de VNG inhoudelijk en qua capaciteit goed voorbereiden op de invoering van het stelsel. De wet gaat gelijktijdig met de Omgevingswet in, om het implementatieproces bij gemeenten beheersbaar te houden.

Over Auteur

Laura Wennekes

2 reacties

  1. Avatar

    fantastisch idee om de bouwveiligheid in handen van een bedrijf te geven, dan weet je zeker dat je als aanvragen twee maal voor dezelfde bouwaanvraag betaald. Waar zijn anders de leges kosten voor? een stempeltje? hoe zit het met de elektrische veiligheid, gas installaties, ventilatie enz?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden