Opinie Ambtenaren van Den Haag, trek aan de bel!

2

Klokkenluiders heb je nodig. Wordt het niet eens tijd dat ambtenaren of andere ingewijden zich laten horen over de gemeente Den Haag?

Jazeker, ik kaart even na over de vonkenregen. Bestuurlijk gezien lijkt het Scheveningse vreugdevuur een regelrechte dwaling. Ik sprak daarover meerdere juristen en beluisterde zowaar eensgezindheid. Burgemeester Pauline Krikke deed tijdens een debat woensdag ook geen serieuze poging om de schimmige deal met de fikstokers goed te praten.

Beschamend

Het vreugdevuur was blijkbaar onwettig. Beschamend is dat, daarvan mogen de betrokkenen bij de ‘stad van vrede & recht’ best een nacht of wat wakker liggen. En niet alleen om legalistische redenen. Het had namelijk zomaar wél goed kunnen verlopen als de gangbare paden van bezwaar en beroep hadden opengestaan.

Na het incident willen bewoners, raadsleden, journalisten en vele andere Nederlanders opheldering: wat stond er in dat omstreden convenant? Helaas laat Krikke (VVD) nog steeds een rookgordijn rond het stadhuis hangen: zij is niet van plan de afspraken openbaar te maken, zoals eerder al bleek.

Veel vragen

Daarmee lijkt ze nu ook de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan haar laars te lappen. Die bevat helemaal geen weigeringsgrond om de afspraken met de palletstapelaars onder de pet te houden, zo scheen de burgemeester zelf ook wel te begrijpen. Haar plaatsvervangende argument was dat vrijgeven van het convenant ‘ontzettend veel vragen zou oproepen’. Juist.

Krikke wenst dat het convenant en alle bijbehorende documenten tegelijk openbaar worden als de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zijn bevindingen presenteert, zo maakte ze duidelijk. Dat zou goed zijn voor de context. Daar kan ze best gelijk in hebben, zij heeft het plaatje nu wel compleet naar alle waarschijnlijkheid.

Wob glashelder

Maar de wil van de burgemeester is nu even geen wet, want we hebben het hier dus niet over openbare orde of veiligheid, maar over de Wob. Die zegt glashelder dat alle overheidsinformatie op verzoek openbaar moet worden gemaakt, uitgezonderd enkele gewichtige zaken waarvan pallets geen deel uitmaken.

Interessant: in een recent onderzoek van I&O Research, uitgevoerd in opdracht van Binnenlands Bestuur, is nagegaan hoe vaak politici en ambtenaren met ‘oneigenlijke verzoeken’ te maken krijgen. Van de ambtenaren zei maar liefst 13 procent dat ze het afgelopen jaar interne (!) verzoeken kregen die op gespannen voet stonden met wet- en regelgeving.

Emmer loopt over

Ambtenaren zijn doorgaans niet geneigd dit aan de grote klok te hangen; ze bespreken het eerder met een collega. Maar elke emmer loopt een keer over. Bestuurders die de wet veronachtzamen én de veiligheid daarmee verknoeien, hebben wel wat uit te leggen. Afspraken die van begin af aan openbaar hadden moeten zijn, die houd je dan niet nog tien maanden achter, toch?

Redeneer even mee: als ambtenaren inderdaad vooral met elkáár spreken over oneigenlijke voorstellen, dan zal er na 25 jaar vergunningloze vreugdevuren behoorlijk wat expertise op dit gebied zijn verzameld in Den Haag. Daarom dus, deel die kennis verder, met wie je maar kan.

Doe het netjes

Doe dit vanzelfsprekend op de geëigende manier. Deze oproep is nadrukkelijk niet bedoeld als aanzetten tot een ambtsmisdrijf of welke overtreding ook. Lezers die over relevante informatie beschikken en deze vrijelijk met ons kunnen delen: neem vooral contact op. Of plaats je commentaar direct hieronder.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

2 reacties

 1. Avatar
  Francinia Steenstra op

  Beste ambtenaren van Den Haag,

  Ik begrijp dat het een grote stap is om te doen wat Richard Sandee vraagt. Maar jullie werken voor een apparaat dat piept en kraakt, als er al iets beweegt. Jullie, de ambtenaren, zijn de enigen die iets wezenlijk kunnen veranderen daaraan. Den Haag staat als ” de bonte hond” bekend. Iets, waar ik mij als Haagse voor schaam. Maar we hebben ook de meeste ambtenaren. Jullie hebben daardoor meer macht dan jullie denken.

  Nu is bekend, dat een klokkenluider vaak zijn of haar toekomst verspeeld. En ik begrijp dat iemand dat risico niet zomaar neemt. Daarom wil ik jullie vragen, om als groepje naar buiten te treden. Dat maakt jullie minder kwetsbaar voor de gevolgen. En dat geldt niet alleen voor de informatie die nu gevraagd wordt. Ook andere misstanden, die vaak al hier worden aangekaart, verdienen meer openheid.

  Artsen hebben een club waar ze onderling praten over hun medische missers. Jullie praten onderling over ambtelijke missers. Maar om een samenleving in evenwicht te houden, zouden dat soort dingen veel meer naar buiten moeten komen.

  Aangezien de regering onder Rutte al 11% meer wetten en regels heeft ingesteld, kan deze er dan ook nog wel bij: absolute bescherming voor klokkenluiders. Bovenop de wet openbaarheid. Dat zou alles een stuk vereenvoudigen.

  Ik wens jullie de kracht en moed om vanuit de werkvloer veranderingen en duidelijkheid te brengen. Den Haag zou gebaat zijn bij een frisse wind.

  .

 2. Avatar

  Geachte ambtenaren

  Ik ben een oud ambtenaar die op staande voet ontslag heb gekregen zogenaamd om te feit werk weigeren.
  ik ben gedwongen om zonder ervaring en kennis werk te gaan doen in het belang van de Gemeenschap waar specifieke kennis voor nodig was om dit veilig te doen. veilig niet alleen voor mijzelf maar ook voor vele bewoners. Na zes weken op nog actief ben ik gevraagd om weer aan het werk te gaan, geen excuus uiteraard wel door betaald maar promotie!? ( niet te bewijzen)

  Met andere worden het is niet van deze tijd ( mijn geval 25jaar geleden) maar doet nog steeds pijn, bestuurders luisteren niet naar de werkvloer. ik weet zeker dat de brandweer van Scheveningen het al 100 keer bij het bestuur heeft gemeld

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden