Afspraken vreugdevuren blijven voorlopig geheim

1

De gemeente Den Haag wil de afspraken rond de vreugdevuren niet openbaar maken. Wel worden ‘alle relevante documenten’ beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de gebeurtenissen in Scheveningen. Dat heeft de stad desgevraagd laten weten.

De raadselachtige vergunningaanvragen die bedoeld leken voor het vreugdevuur, hebben toch geen betrekking hierop, zo is inmiddels wel duidelijk. Het ging hierbij slechts om feesttenten voor sponsoren en relaties bij het evenement. De vergunningtoekenning, waaruit dit allemaal blijkt en die de stad bij navraag heeft verstrekt, is niet eerder gepubliceerd maar ter inzage gelegd op het stadhuis, aldus een woordvoerder.

Risico grote windkracht

Voor een feesttent met 250 personen is normaal gesproken geen vergunning nodig. Maar gelet op de bijzondere risico’s maakte de gemeente in dit geval een uitzondering. ‘Het reële risico van slechte weersomtandigheden (grote windkracht), maakt vanuit het oogpunt van publieksveiligheid een integrale beoordeling van de deugdelijke oprichting van de tent wenselijk.’

Op deze vergunningaanvraag zijn geen zienswijzen of bezwaren naar voren gekomen. Het vreugdevuur zelf maakt géén onderdeel uit van de aanvraag, wordt expliciet vermeld in de toekenning. ‘Het vreugdevuur wordt zoals te doen gebruikelijk met een lokaal convenant geformaliseerd.’

Geheimhouding uitzonderlijk

De vergunningloze traditie van het evenement is daarmee ook deze editie voortgezet, evenals de geheimzinnigheid rond de gemaakte afspraken. De gemeente sluit tal van convenanten die gewoon terug te vinden zijn in het openbare informatiesysteem. Het vreugdevuurconvenant vormt hierop een uitzondering. Het enige wat daarover bekend is, zijn algemene beschrijvingen in een beleidskader.

Hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Jon Schilder hekelde eerder in gesprek met deze website die gang van zaken. Afspraken mogen niet in de plaats komen van vergunningen, vindt hij. ‘En als dat gebeurt, dan behoort dat gewoon openbaar te zijn. Juist als het gaat om de publieke veiligheid. Geheimhouding is alleen verantwoord om zwaarwegende redenen zoals staatsveiligheid.’

Vraag over bevoegdheden

Tijdens een persconferentie op nieuwjaarsdag wekte burgemeester Pauline Krikke nog de indruk dat zij niet wist of ze het evenement had kunnen afgelasten, gelet op de gemaakte afspraken. ‘Dat is vreemd, want die mogelijkheid heeft de burgemeester natuurlijk altijd. Daarvoor beschikt ze over allerlei bijzondere bevoegdheden. Sterker, zij heeft zelfs een plicht om die bevoegdheden in te zetten als dat nodig is in het kader van de veiligheid,’ aldus Schilder.

Gevraagd om opheldering, laat de gemeente weten dat de burgemeester haar bevoegdheden ‘heel goed kent’. De driehoek (burgemeester, openbaar ministerie en politie) was ‘in de overtuiging dat de vuren veilig aangestoken konden worden’, ook na de constatering dat de stapel hoger was dan afgesproken. Alleen werden, zoals al direct bericht, de ‘veiligheidszones’ rond het vuur uitgebreid. Bij twijfel over de veiligheid had Krikke ‘natuurlijk niet toegestaan de vuren te ontsteken’.

Beoordeling expertise

Op de gemeente rust hierbij tevens de plicht om zich goed te laten informeren. Van belang is daarom bijvoorbeeld de vraag of de brandweer de benodigde, schaarse expertise hiervoor in huis had. Hoe de gemeente dit heeft beoordeeld, wil ze nog niet kwijt. ‘Dit zijn vragen die onderwerp zijn van het onafhankelijk onderzoek door het Instituut voor Fysieke Veiligheid.’

Het AD bericht dat bij de onafhankelijkheid van het onderzoek al bij voorbaat vraagtekens worden geplaatst. De Telegraaf schrijft dat de burgemeester waarschuwingen van de brandweer in de wind heeft geslagen. De brandweer zou van begin af hebben gezegd dat ’de gekozen opzet, uitvoering en inschatting van de risico’s’ onverantwoord was.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

  1. Avatar

    Ik ben heel benieuwd wat de geheime afspraken zeggen over andere producten in de stapel dan hout en dennennaalden. En welke tests de brandweer heeft gedaan bij de stapel, voor hij aan ging. Mogen de pallets geïmpregneerd zijn met iets? Wat zijn de milieueisen?

    Ik vind het wel weer typisch, dat de gemeente Den Haag een geheime deal heeft met bewoners. Omdat die mensen anders hun eigen stad afbreken tijdens de jaarwisseling. Een zwaktebod vond ik het toen al.

    De verantwoordelijkheid voor de schade lijkt me geen probleem. Dit kwam niet door het weer. Die 2 vuren creëerden hun eigen storm. Als de temperatuur hoger lag dan normaal, wat simpel te meten is, dan is er sprake geweest van opzet. Als de temperatuur normaal was, is de gemeente net zo verantwoordelijk als wanneer bij goed weer een boom op je auto valt. Omdat ze het hadden moeten voorzien.

    Oh, zie ik daar een pot staan? De pot waar dit onderwerp steeds in terecht kwam, om uit te doven? Hopelijk gebeurd dat nu eens niet.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden