Amsterdam ziet afval verbranden niet meer zitten

1

Wie wil het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) kopen? De hoofdstad heeft de bv in de etalage staan, maar trekt in twijfel of de kernactiviteit van afvalverbranding nog toekomst heeft.

Het is niet vanzelfsprekend dat AEB voor de lange termijn een ‘duurzame warmtebron’ kan zijn, zo informeert het college de raad. Op langere termijn wil Amsterdam alleen zaken blijven doen met het bedrijf als er aan twee voorwaarden wordt voldaan. Eén is dat ‘de verbrandingscapaciteit van AEB ook in een circulaire samenleving noodzakelijk blijft’. De tweede voorwaarde is dat de daarbij geproduceerde CO2 ‘wordt afgevangen en liefst nuttig gebruikt wordt’.

Hoofdpijndossier

Verbranden van afval werd tot voor kort als een soort duurzame goudmijn gezien. Dat bracht de gemeente ertoe het bedrijf te verzelfstandigen en flinke inkomsten in te boeken. Inmiddels is AEB echter een hoofdpijndossier. Door wanbeleid moest het grootste deel van de verbrandingscapaciteit stil worden gelegd, met een nationale afvalcrisis tot gevolg. Er wordt met man en macht gewerkt om de afvalverbranding weer op gang te krijgen, waar Amsterdam fors geld bijlegt.

Tot 2025 is het bedrijf een ‘onmisbare warmtebron’ voor de stad, denkt het college. Door de problemen bij de afvalverwerker is de verkoop van het bedrijf ten minste gedeeltelijk onvermijdelijk. ‘Het kan zowel gaan om private als publieke partijen die een (deel-)belang in de toekomst van AEB willen nemen.’ De verkoop van de aandelen zou zo snel mogelijk moeten plaatsvinden.

Niet verbranden

Maar afval verbranden heeft wat het college betreft niet de toekomst. ‘De gemeente zet in op het niet verbranden van het Amsterdamse afval en selecteert daarvoor na 2022 de beste partner.’ Eind 2022 lopen de exclusieve contracten van het bedrijf met de gemeente af. Amsterdam werkt alvast de opties uit ‘voor alle activiteiten’ in de periode daarna. ‘De gemeente heeft zichzelf nu exclusief gebonden aan AEB. Dat automatisme wordt losgelaten.’

In plaats van afval verbranden kijkt de gemeente naar ‘nieuwe duurzame warmtebronnen zoals geothermie en restwarmte’. Daarbij wil het bestuur kunnen kiezen. ‘Doel is het vergroten van het aantal duurzame bronnen voor warmte en het verkleinen van de afhankelijkheid van een of een beperkt aantal warmtebronnen.’

Verlies nemen

Meerdere partijen zouden geïnteresseerd zijn in het bedrijf waarvan de gemeente zelf de toekomst hardop in twijfel trekt. De verkoopprijs, zo wordt gespeculeerd, zou een symbolische 1 euro zijn. Dat betekent verlies nemen, want het bedrijf staat voor 145 miljoen euro in de boeken. Ook staat er een achtergestelde lening van 108 miljoen uit bij de gemeente.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

  1. Avatar
    R. Rietveld Amsterdam op

    Hoe is het mogelijk met zoveel bestuurde technologie dat Turbine Aandrijfassen vast konden lopen ! Niets minder als ronduit blunders zijn gemaakt door Heren Technisch Ir als overige Bouwkundig specialisten. Per omgaande moet men geen afdekkers van Blunders deze Centrale nieuw leven laten inblazen, maar personen die al ruim 30 jaar Werktuigbouwkundig Onderhoud achter decrug hebben. Rietveld Amsterdam

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden