Groene gemeente helpt mensen aan het werk

0

Koplopers van Kleur uw gemeente groen zien ook sociale en economische voordelen van hun deelname aan dit nieuwe milieuprogramma. “Het mooiste is om kinderen hiervan de ambassadeurs te maken.”

Het programma Kleur uw gemeente groen belooft drie verschillende besparingsmogelijkheden. Niet onbelangrijk: het moet helpen de wereld te behouden voor latere generaties.

In de Limburgse gemeente Nuth is al vroeg begonnen om werk te maken van dit programma. “We beginnen met bewustwording op scholen”, zegt beleidsmedewerker Energie en duurzaamheid André Scheffer. “Dat is ook wel het mooiste, om kinderen de ambassadeurs van deze filosofie te maken.”

De cirkel is rond gemaakt in Nuth. Als de kinderen enthousiast van school komen om te vertellen over het belang zuiniger om te gaan met het milieu, hebben de ouders misschien al een brief op de mat gevonden. In die brief staat te lezen dat een adviesteam van de gemeente binnenkort aan de deur komt om gratis uitleg te geven over de mogelijkheden in hun eigen huis energie te besparen.

“Verder hebben we ook lokale ondernemers gevonden die het werk in huis voor hun rekening kunnen nemen”, zegt Scheffer, die vanwege zijn bouwkundige achtergrond ook technisch kennis van zaken heeft. “Het is de bedoeling om het zo eenvoudig mogelijk te maken.”

Groene golf?
Alex Ouwehand is directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Zeker op papier staat duurzaamheid natuurlijk al jaren hoog in het vaandel. Toch verwacht Ouwehand dat een heel pakket aan maatregelen daadwerkelijk wordt ingevoerd. Niet alleen bij gemeenten; ook bij woningcorporaties en koophuizen zal een groene golf zichtbaar zijn. Waarom? “Het onlangs met veel partijen afgesloten energieakkoord geeft de impuls.”

Ouwehand spreekt als directeur van één van de aangesloten milieufederaties van het land. Verder benadrukt hij dat er een grote en diverse groep organisaties is verbonden aan het programma.

[([002_479_RBIAdam-image-1585249.jpeg])]

In potentie kunnen 3,2 miljoen huizen minder energie verbruiken dan ze momenteel doen, is de stip aan de horizon.

Het akkoord is door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekend. “Nu meer dan ooit is het de bedoeling om de vraag en het aanbod op dit gebied bij elkaar te brengen.” De VNG coördineert de inspanningen op dit gebied. De Natuur- en Milieufederatie van Ouwehand heeft een produktcatalogus in de aanbieding waaruit gemeenten, woningbouwcorporaties en lokale burgerinitiatieven tot maatwerk kunnen komen bij energiebesparing. Er is een energielabelatlas om te zien hoe zuinig de huizen in je gemeente zijn.

“Je kan beginnen met de meest kansrijke wijken en initiatieven”, adviseert Ouwehand.

Informatiepunt
Bij de markt van de gemeente Nuth gaat begin december een fysiek informatiepunt open. Er is al een website. Het doel is alle zaken, en partijen, bij elkaar te krijgen. De gemeente zelf, scholieren, hun ouders, maar ook de lokale bakker of slager. “Het bereiken van die ondernemers is de volgende stap”, zegt beleidsmedewerker Scheffer.

“Mogelijk krijgt het energielabel een wettelijke status, maar we zijn niet bezig met dit bestuurlijke proces”, aldus Ouwehand. Het vrijblijvende gaat er langzamerhand vanaf, maar de milieufederatie is liever bezig om gemeenten van de voordelen te overtuigen. Momenteel gaat het om veel partijen die in verschillende gremia best veel aan vergadertafels zitten; toch gaat het om actie. “Het begint met samenwerking. Daarna moet je het simpelweg gaan doen.”

De voordelen? Zowel Ouwehand als Scheffer zien drie soorten winst: sociaal, economisch en natuurlijk op het gebied van duurzaamheid. “Door lokale aannemers te koppelen aan het advies, hopen we de economie een stimulans te geven”, verklaart de beleidsmedewerker. “Zo willen we ook mensen die nu zonder werk zitten aan de slag krijgen.”

Visie
Het advies is onafhankelijk, benadrukt Scheffer. Er zijn voldoende aannemers geselecteerd om concurrentie toe te laten. Verder wil de beleidsmedewerker die ook verantwoordelijk is voor de accommodaties het goede voorbeeld geven. Nieuwe voetbalvelden? “Daar komt natuurlijk led-verlichting.”

Het idee als gemeente aan te haken bij het programma kwam zowel van de gemeenteambtenaar als de gemeenteraad. “Een goede samenwerking met de wethouder, zoals hier in Nuth, is ook heel belangrijk.”

Met de wetenschap dat woningbezitters best geld willen besparen door zuiniger met energie om te gaan, gaat de gemeente dus letterlijk langs de deuren. Voor die tijd werkte Scheffer aan draagvlak voor de inspanningen; momenteel wordt het tijd om successen te vieren.

Er is een betaalde baan in zicht voor iemand die nu nog in de bijstand zit. Het educatieprogramma op scholen is geborgd voor de komende vijf jaar. Er staan werkzaamheden in de planning. Verder zijn andere gemeenten ook geïnteresseerd. Het goede nieuws komt binnen. “We blijven de boodschap verspreiden dat mensen met een vrij geringe investering winst kunnen maken.”

Kleur uw Gemeente Groen sluit aan bij het Energieakkoord en is een initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Rabobank, de Natuur- en Milieufederaties, Meer Met Minder, Energieke Regio, Bouwgarant en de Duurzame Energie Koepel.

[([003_120_RBIAdam-image-1507202.jpeg])]

Eerder verschenen:

Hoe innovaties leiden tot ruimtelijk compromis>>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.