Vogelaarwijken in problemen door nieuwe regels

2

Aan sociale huurwoningen zijn nieuwe, Europese regels verbonden. Slecht nieuws voor probleemwijken, stellen woningbouwcorporaties na onderzoek.

De nieuwe regels bepalen dat 90 procent van de goedkope huizen moet worden verhuurd aan de laagste inkomensgroepen. De conclusie is eenvoudig te maken: dan komen er dus meer kansarme bewoners naar die wijken toe. En voorheen was het juist de bedoeling meer variatie aan te brengen in deze wijken.

Pijn

Het onderzoek Inkomensbeperking sociale huur in aandachtswijken, in opdracht van de corporaties en koepelorganisatie Aedes, onderstreept dit. Toch hebben de corporaties nog wel mogelijkheden om de pijn te verzachten.  

De ruimte die ze nog hebben, zouden corporaties volledig moeten benutten door de woningen toe te wijzen aan hogere- en middeninkomens, wat momenteel nog niet gebeurt. Ook de verkoop van sociale huurwoningen kan helpen. De vraag blijft wel of deze groepen wel in kansarme wijken gaan wonen.

Over Auteur

2 reacties

  1. wat is er toch mis met de Nederlandse invloed op Europa? Wij kunnen niet meer overtuigen. Zie ook het probleem rond de voorschotten voor energiebedrijven

  2. Marc Albers op

    Wat een onzin… Gewoon vanaf het begin gevarieerd, voor iedere portemonnee, bouwen, dan krijg je ook meer variatie….. Dat ophokken en “soort zoekt (wil ?) soort” moet je, op de lange termijn, in alle gelederen doorbreken met daden….. Woorden en vooral dat eeuwige inzicht achteraf en “vanaf nu staan de neuzen dezelfde kant op” hebben tot nu toe alleen maar de tweedeling in onze samenleving versterkt met alle (weggegooide) kosten en ellende vandien. Het is vaker gezegd, maar hopelijk zit de kracht in de herhaling (vrij naar KARATE KID 1…:) ).
    Groet,
    Marc

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden