Zuid Holland zet druk achter windturbines

1

Twintig gemeenten in Zuid-Holland is door de provincie gevraagd op welke wijze zij windturbines op hun grondgebied denken te gaan plaatsen.

Het gaat om gemeenten waarvoor een zoekgebied of concrete locaties in de Provinciale Structuurvisie zijn vastgesteld. De gemeenten hebben voor de aangewezen locaties een opgave om 150 megawatt realiseren; dat zijn ongeveer 50 windturbines. Gemeenten met concrete locaties moeten aangeven op welke wijze zij deze locaties ruimtelijk-technisch mogelijk willen maken. Bijvoorbeeld met een wijziging van het bestemmingsplan.

De provincie Zuid-Holland is met het Rijk een opgave overeengekomen van 730 megawatt opgesteld vermogen windenergie in 2020. Momenteel staat in de provincie circa 250 megawatt opgesteld. “Met ons aandeel draagt Zuid-Holland substantieel bij aan de doelstelling van het rijk om in 2020 6000 megawatt te realiseren,” zegt gedeputeerde Veldhuijzen. “Daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren. Vandaar dat ik de gemeeenten verzoek om op korte termijn hun standpunten kenbaar te maken. Of zij zelf de vastgestelde locaties in bestemmingsplannen willen opnemen dan wel dat aan de provincie over te laten.”
De provincie heeft de bevoegdheid vergunningen af te geven voor windenergieprojecten en er zo nodig inpassingsplannen voor vast te stellen. De vergunningverlening draagt de provincie doorgaans over aan de gemeenten.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

 1. Henk Daalder Windparken Wiki op

  Ik adviseer deze gemeenten die windpark locaties in stukjes windmolen aan hun burgers te verkopen. Burgers registreren nu dat ze straks een stukje windmolen kopen.
  De gemeente bouwt het windpark, en bij oplevering kopen de deelnemers hun stukje windmolen, en krijgen ze de stroom gratis thuisbezorgd.
  De gemeente betaalt de hele ontwikkeling van het windpark, maar krijgt dat natuurlijk weer terug in de prijs van de stukjes windmolen.

  Rechtse gemeenten halen hun burgers het vel over de neus, linkse gemeente genieten van de gezamenlijke duurzaamheid.

  De deelnemers kopen uiteindelijk een stukje van 500 tot 2000 EUR en krijgen dan stroom voor 2 tot 5 cent.
  Registreren van de belangstelling laat zien dat er draagvlak is, dat leidt ook tot een goedkopere procedure en is nuttig voor politiek draagvlak.

  http://www.new-energy.tv/wind/pak_de_wind.html

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden