Bouwbranche wil volledig verbod op gas bij nieuwbouw

0

De bouwbranche wil sneller volledig gasloos bouwen dan gemeenten en het kabinet. Met ingang van volgend jaar moet er een totaalverbod komen op gas in nieuwbouwwoningen, stellen NVB Bouw en Bouwend Nederland.

De brancheorganisaties vertegenwoordigen samen een groot deel van de sector. Een verbod op gasaansluitingen gaat verder dan wat het kabinet onlangs regelde in de Wet voortgang energietransitie. Daarin wordt weliswaar de verplichting geschrapt om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gas. Maar gemeenten houden de vrijheid om toch voor gas te kiezen.

Financiële redenen

Daarvoor zouden ze dan wel ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’ moeten hebben. Dat kunnen financiële redenen zijn. ‘Niet op alle locaties is immers een warmtenet mogelijk of beschikbaar. Het aanleggen van een warmtenet voor enkele woningen is financieel vaak niet haalbaar,’ stelde de Tweede Kamer in een amendement. De gemeentelijke koepel VNG toonde zich opgetogen over deze lokale beleidsvrijheid.

Moreel juist

De bouwers noemen een verbod op nieuwe woningen met een gasaansluiting echter ‘hoognodig en moreel het juiste om te doen’. Voorzitter Piet Adema van NVB Bouw verwijst daarbij naar de aardbevingen in Groningen en het milieu. Hij benadrukt bovendien het voordeel van een gelijk speelveld voor de sector. De kosten van gasloos bouwen zullen door een verbod ook sneller dalen, denkt hij.

Lagere grondprijs

Beide brancheorganisaties bepleiten wel een goede ‘overgangsregeling’ bij hun voortvarende plan. Onderdeel daarvan zou volgens Adema kunnen zijn dat gemeenten een ‘iets lagere grondprijs’ rekenen. ‘Ik wil snel met minister Ollongren in gesprek over een werkbare en eerlijke overgangsregeling,’ zegt hij. ‘Het kan niet zo zijn dat aannemers hun gehele winstmarge inleveren.’

Alleen nieuwe vergunningen

Ook in de energietransitiewet, deze maand aangenomen door de Eerste Kamer, is overigens een overgangsregeling opgenomen. Het vervallen van de aansluitplicht bij nieuwbouw geldt pas voor bouwvergunningen die op het moment van inwerkingtreding nog niet zijn aangevraagd. De wet zou per 1 juli in werking kunnen treden, een streefdatum voor het schrappen van de gasaansluitplicht die ook vanuit het ministerie Binnenlandse Zaken is genoemd.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden