In de raad heerst boosheid dat energiebedrijven hun belofte niet nakomen, nadat de kolencentrales met instemming van Rotterdam zijn gerealiseerd.

Beloften
De energiebedrijven ENGIE en Uniper hadden in 2008 beloofd het broeikasgas van hun nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte af te vangen en op te slaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. Die gedane beloften zijn waarschijnlijk boterzacht en moeilijk afdwingbaar, vrezen de betrokken fracties. Op grond van die beloften verleende Rotterdam echter wel toestemming voor de bouw van de energiecentrales.

Vóór 1 november wil de gemeenteraad alle schriftelijke afspraken zien die in 2008 gemaakt zijn tussen de gemeente Rotterdam en de energiebedrijven. Ook verlangen zij van het gemeentebestuur ,,met een uitgebreide analyse te komen hoe het kan dat in de ogen van de energiebedrijven er geen afdwingbare afspraken zijn”.

Subsidiegeld terugbetalen
Minister Kamp stelde de Tweede Kamer vorige week dinsdag op de hoogte dat het proefproject voor de opslag van koolstofdioxide (CO2) op losse schroeven staat. ENGIE en Uniper trekken zich vanaf half september uit kostenoverwegingen terug uit het zogeheten Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD).

Tot september gaat het Havenbedrijf Rotterdam op zoek naar alternatieven. De minister gaat bekijken of ENGIE en Uniper teveel ontvangen subsidiegeld moeten terugbetalen.

(Bron: ANP)