30 miljoen voor infrastructuur Overijssel

0

De provincie Overijssel en de gemeenten stellen voor 2016 een bedrag van bijna 30 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke projecten in West-Overijssel en Twente op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

De provincie neemt 10 miljoen euro van de investering voor haar rekening, de gemeenten betalen de overige 20 miljoen. Van het bedrag is circa 2 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van gedragsbeïnvloedingsprojecten.

Infrastuctuur aanpakken
In totaal zijn 34 projecten gehonoreerd. Deze starten in 2016 en passen bij de gezamenlijke plannen van provincie en gemeenten om de regionale mobiliteitsystemen in Overijssel te behouden of te verbeteren. De maatregelen richten zich onder meer op het veiliger inrichten van wegen, fietspaden en kruispunten en op locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de realisatie van extra rijstroken bij op- en afritten en verruimen of wijzigingen van kruispunten en de aanleg van snelfietsroutes en het veilger maken van oversteekplaatsen. Ook het OV profiteert van de investeringen.

Gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid
Naast de infrastructurele projecten subsidieert de provincie Overijssel ook gedragsmaatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Deze projecten worden regionaal of lokaal uitgevoerd door of in opdracht van provincie of gemeenten. Samen met scholen, politie en organisaties als VVN, ANWB en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Oost-Nederland worden projecten ontwikkeld of verbeterd. Hierbij gaat het onder andere om verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs, cursussen voor oudere automobilisten en (e-)fietsers en lokale acties in aansluiting op landelijke acties.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden