Nieuw geluidsstelsel Schiphol

0

Er komt een nieuw geluidstelsel voor Schiphol. Daarnaast trekt de staatssecretaris 10 miljoen euro uit voor maatregelen die de leefomgeving verbeteren.

Staatssecretaris Mansveld heeft dit besloten naar aanleiding van een advies van de zogeheten Alderstafel, een overleg van luchtvaartpartijen, bewonersorganisaties, regionale bestuurders en het Rijk. Het geluidstelsel bevat nieuwe afspraken over het gebruik van start- en landingsbanen.

Het belangrijkste verschil met het huidige stelsel is dat het nieuwe stelsel eenvoudiger en begrijpelijker is. Ook kende het huidige stelsel ongewenste neveneffecten doordat niet altijd de baan met de minste geluidshinder kon worden ingezet. Het nieuwe stelsel met regels is gedurende twee jaar (2011 en 2012) in de praktijk getest. Op basis van de resultaten van deze praktijkproef concluderen de sector, bewoners en overheden dat het nieuwe stelsel goed uitvoerbaar is.

Staatssecretaris Mansveld: “Mijn uitgangspunt is dat de afhandeling van het vliegverkeer zo plaatsvindt dat steeds voor die start- of landingsbanen wordt gekozen die het minste hinder veroorzaken voor de omwonenden. Ik ben blij dat het stelsel wordt gedragen door zowel de luchtvaartsector, bewoners en regionale bestuurders en dat de resultaten van de praktijkproef positief zijn. Dat maakt het tot een eerlijk, beproefd en evenwichtig stelsel.”

De staatssecretaris wil het nieuwe stelsel in overleg met de Tweede Kamer zo snel mogelijk in wet- en regelgeving vastleggen. Het gaat hierbij om de aanpassing Wet Luchtvaart, het opstarten MER-procedure, de aanpassing van Luchthavenverkeersbesluit en de Luchthavenindelingsbesluit.

Zolang het nieuwe stelsel nog niet in ingevoerd, wordt al wel gevlogen volgens de nieuwe regels.

Totaal

Het nieuwe geluidsstelsel is onderdeel van een totaalpakket aan afspraken dat in 2008 is gemaakt over Schiphol. Zo is tot en met 2020 een maximum van 510.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol afgesproken. Daarnaast gaan de luchthavens Eindhoven en Lelystad een deel van de vraag naar vliegverkeer (70.000 vluchten) afhandelen.

Ook zijn er afspraken gemaakt over hinderbeperkende maatregelen. De evaluatie van de uitgevoerde maatregelen wijst uit dat er in 2020 ongeveer 10% minder ernstig gehinderden zullen zijn dan als deze hinderbeperking niet was toegepast.

Omdat er ook gebieden zijn waar hinderbeperkende maatregelen verder niet meer mogelijk zijn, heeft staatssecretaris Mansveld besloten om 10 miljoen euro bij te dragen in een leefbaarheidsfonds voor die gebieden. Ook Schiphol en de provincie Noord-Holland leggen 10 miljoen bij, zodat er een fonds ontstaat van in totaal 30 miljoen euro.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden