‘Veiligheid bruggen landelijk probleem’

0

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) wordt er nog steeds onvoldoende gedaan om ongelukken met op afstand bediende bruggen te voorkomen. Een aanpak vanuit het Rijk is nodig omdat het een landelijk probleem betreft, en niet alleen van gemeenten.

De OVV publiceerde gisteren haar rapport ‘Veiligheid van op afstand bediende bruggen – Lessen uit het ongeval Prins Bernhardbrug Zaandam’. In 2018 raakte een ouder echtpaar daarbij zwaargewond. Dit ongeval vertoonde sterke gelijkenissen met het ongeval op de Den Uylbrug in Zaanstad waarover de raad in 2016 een rapport uitbracht. Daarin werden aanbevelingen aan de gemeente en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gedaan. De reacties op de aanbevelingen gaven volgens het OVV het beeld dat deze voortvarend werden opgepakt.

Maar dit bleek niet helemaal het geval. ‘Bij de gemeente Zaanstad is de urgentie om verbeteringen door te voeren om meerdere redenen verslapt. Ook het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s verloor de prioriteit. Pas na het ongeval op de Prins Bernhardbrug werden er kritische vragen gesteld over de voortgang van het verbetertraject en het uitblijven van maatregelen zoals het zichtbaar maken van het beweegbare deel van de brug,’ aldus het rapport.

Landelijke standaard

De Onderzoeksraad riep de minister in 2016 op om te komen tot een landelijke standaard, omdat dit soort ongevallen niet alleen in Zaanstad voorkomen. Uniformiteit in onder andere de cameraopstelling en bedieningssystemen verkleinen volgens de OVV de veiligheidsrisico’s. ‘Maar de aanbeveling heeft enkel geleid tot meer kennisdeling met een vrijblijvend karakter. Een uniform, landelijk kader voor de inrichting, gebruikseisen en bediening van bruggen op afstand ontbreekt nog altijd.’

Met de uitkomsten van het onderzoek krijgt de minister volgens de raad ‘opnieuw een kans om het op afstand bedienen van bruggen een extra veiligheidsimpuls te geven.’ Naar aanleiding van het rapport heeft minister Van Nieuwenhuizen van IenW aangekondigd inderdaad te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid landelijk te verbeteren. ‘De raad zal het initiatief van de minister en de daaruit voortkomende ontwikkelingen nauwgezet volgen.’

Gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft vanaf vandaag extra brugwachters ingezet bij alle beweegbare bruggen en ‘omarmt’ de conclusies uit het rapport. ‘Wij implementeren op korte termijn de daaruit voortvloeiende  veiligheidsmaatregelen. Hiervoor hebben we naar aanleiding van onze veiligheidsscan al 1,2 miljoen euro vrijgemaakt in de Voorjaarsnota. De planning van deze implementatie wordt nu gemaakt. We trekken samen op met de OVV en andere instanties om tot een goede landelijke normering te komen,’ aldus wethouder Gerard Slegers.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden